SMeF 2.0

Uit NORA Online
SMeF (Semantisch model e-factureren) 2.0
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Uitgefaseerd
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Archief
Naam
SMeF (Semantisch model e-factureren) 2.0
ID

SMeF 2.0

Type

Standaard

Versie
2.0
Wijzigingsdatum
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: SMeF 2.0


Bij het investeren in ICT-systemen voor elektronisch betalingsverkeer dienen de uitwisselingsberichten (denk aan UBL of HR-XML) te voldoen aan SMEF.
  • Nut: Het Semantische factuurmodel is een standaard voor electronisch factureren. Het model geeft duidelijkheid aan overheden en bedrijven (gebruikers en ICT-aanbieders) over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden (specifiek voor de Nederlandse situatie).
  • Werking: De standaard beschrijft welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen.

NB. SMeF 2.0 zal op de 'Pas toe of leg uit' lijst vervangen worden door de standaard NLCIUS die beter aansluit op de Europese normen.


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: De verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) en de ontvangst hiervan door overheden.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: SMeF 2.0 wordt binnenkort vervangen door NLCIUS. Bij nieuwe investeringen in e-facturatiesystemen wordt aangeraden om NLCIUS te implementeren.

Meer informatie

Als in wet- en regelgeving dwingend wordt verwezen naar Nationale normen (NEN normen), dan zijn deze normen vrij beschikbaar. Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor de norm hoeft te betalen om deze te kunnen inzien. De ministeries betalen hiervoor jaarlijks een bedrag aan NEN, want het auteursrecht op de normen blijft bij NEN.
Zie verder NEN Connect: Vrij Beschikbare Normen

Gerelateerd

SETU