STABU2

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: STABU2
ID:
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl
Besteksystematiek voor Burger en Utiliteitsbouw (B&U)  • Nut: Om de technische en functionele eisen voor bouwwerken vast te leggen, wordt in de bouwsector een bestek gebruikt. Dit bestek vormt de basis voor het contract tussen opdrachtgever en aannemer en de prijsvorming bij aanbestedingen. STABU2 is de besteksystematiek voor Burger en Utiliteitsbouw. De standaard draagt bij aan de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving tussen de overheid en marktpartijen in de B&U als het gaat om het opstellen van een bestek en het uiteindelijke contract tussen Rijksoverheid en marktpartij(en).

STABU2 biedt faciliteiten voor:

  • Volledigheid: STABU2 biedt een vaste indeling en structuur en een eenduidige en relevante bestekadministratie;
  • Gelijkwaardige contractpartners: STABU2 beschrijft een eenduidige afbakening van verantwoordelijkheden.
  • Standaardisatie: STABU2 is gebaseerd op het aanbestedingsstelsel– ARW 2005.
  • Interoperabiliteit: STABU2 zorgt ervoor dat het bestek geschikt is voor een automatische verwerking en bevordert uitwisseling van informatie met volgende fasen in het proces zoals calculatie en planning.
  • Juridische waarde: een bestek geschreven op basis van STABU2 bezit een zekere juridische waarde.
  • Kwaliteit en contractering: Opdrachtnemers kunnen aantonen welke kwaliteit zij leveren en het in de keten gebruiken om onderaannemers te contracteren.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Meer informatie