STOSAG (Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Tekst "uitgefaseerd" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is uigefaseerd en niet langer actueel.
Standaard.png
Naam: STOSAG (Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen)

ID: Stosag

Type: Standaard
Publicatiedatum: 2013/06/11
Versie: 1.0
Laag 1: Grondslagenlaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:Stosag

Status actualiteit: Uitgefaseerd [1]

Afvalinzameling- en verwerking
Container- en Pasmanagement voor Afval en Grondstoffen, Bij afvalregistratie wordt vastgelegd welk soort afval, in welke hoeveelheden door een persoon of partij wordt aangeboden. Voor deze registratie worden verschillende digitale middelen gebruikt zoals passen, om containers te openen, chips op containers en afvalwagens, om onderling te communiceren en tenslotte de backoffice systemen, om de afvalgegevens te verwerken.
Deze digitale middelen zijn veelal zodanig op elkaar afgestemd dat ze moeten worden afgenomen bij dezelfde leverancier. Gemeentelijke afvalinzamelaars zijn echter gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering waarmee een vendor lock-in wordt voorkomen, innovatie wordt bevorderd en (gemeentelijke) samenwerking makkelijker en goedkoper wordt gemaakt. De STOSAG standaard voorziet hierin. STOSAG 1.0 is verouderd. De beheerder is niet ingegaan op het aanbod STOSAG 2.1 op te nemen op de lijst van het Forum Standaardisdatie.

  • Nut: Bij afvalregistratie wordt vastgelegd welk soort afval, in welke hoeveelheden door een persoon of partij wordt aangeboden. Voor deze registratie worden verschillende digitale middelen gebruikt zoals passen, om containers te openen, chips op containers en afvalwagens, om onderling te communiceren en tenslotte de backoffice systemen, om de afvalgegevens te verwerken.

Deze digitale middelen zijn veelal zodanig op elkaar afgestemd dat ze moeten worden afgenomen bij dezelfde leverancier. Gemeentelijke afvalinzamelaars zijn echter gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering waarmee een vendor lock-in wordt voorkomen, innovatie wordt bevorderd en (gemeentelijke) samenwerking makkelijker en goedkoper wordt gemaakt. De STOSAG standaard voorziet hierin.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Stosag moet worden toegepast op digitaal container- en pasmanagement voor afval en grondstoffen.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gemeenten en gemeentelijke afvalinzamelaars.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden bij afvalinzameling en afvalverwerking.

Meer informatie

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Archief)