Sandbox:PSA (Project Startarchitectuur)/Sjabloon

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Schema: architectuurkaders en architectuureisen, geillustreerd met het logo van de NORA Familie, leiden samen met de specifieke kaders en eisen van het concrete probleem dat het project op probeert te lossen tot een Project Start Architectuur.

Alle pagina's over PSA:

NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.
Deze pagina is aangemaakt om te experimenteren met de de indeling en inhoud van de pagina PSA (Project Startarchitectuur)/Sjabloon. Wil je hier over meedenken neem dan even contact op met nora@ictu.nl.

Om te helpen bij het invullen van een PSA kan het PSA-sjabloon NORA (ODF-tekstbestand, 25 kB) worden gebruikt. Deze is opgesteld op basis van formats die bij diverse private en overheidsorganisaties in gebruik zijn. Ook bestaat er een ICTU handleiding opstellen PSA (PDF, 875 kB), die wordt gebruikt door ICTU-medewerkers.

Een PSA bevat in ieder geval:

 • een beschrijving van de doelen en ambities waaraan het project bijdraagt en invulling geeft. Dus niet de projectdoelen en –ambitie!
 • een afbakening van het project en de context van de voorziening/oplossing die het project gaat realiseren gezien als een ‘black box’. Denk o.a. ook aan relaties met andere projecten en generieke en specifieke diensten (services).
 • de belangrijkste functies van de door het project te realiseren voorziening, informatiestromen en koppelvlakken.
 • een beschrijving van de belangrijkste betrokken stakeholders en/of ketenpartijen.
 • een concretisering van van toepassing zijnde kaders en randvoorwaarden (o.a. visie en strategie, architectuurvisie (in TOGAF: Architecture Vision), afspraken, principes, richtlijnen) en bouwstenen voortvloeiend uit:
  • wet- en regelgeving.
  • NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en eventuele andere toepasselijke (referentie)architecturen.
  • Beveiligingsvoorschriften en privacy-wetgeving. A&K-analyses (Afhankelijkheden & Kwetsbaarheden) en PIA's (Privacy Impact Assesments) zijn daarbij hulpmiddelen.
 • Beleidsuitgangspunten (drijfveren en doelen), zowel voor het specifieke project als algemeen voor de organisatie en visie (oplossingsrichting).
 • Standaarden en normen (open standaarden van het Forum Standaardisatie en domeinspecifieke standaarden).

Andere voorbeelden van sjablonen en PSA's

Referenties