Sandbox:beleidskaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.

Deze sandbox is bedoeld voor een check of beleidskaders wel op de juiste manier aan de juiste pagina(s) zijn verbonden.

Beleidskaders gerelateerd aan Duurzame Toegankelijkheid

Lijst met beleidskaders die gerelateerd zijn aan Duurzame Toegankelijkheid. Deze moeten allemaal ook een omgekeerde 'Is beïnvloed door" relatie hebben: welke pagina's zijn beïnvloed door dit beleidskader?

Dit kan zowel een pagina zijn als een categorie-pagina. Als default hebben we vanuit de een 'Is beïnvloed door' relatie gelegd naar alle pagina's die gerelateerd zijn aan Duurzame Toegankelijkheid. Wil je dat wijzigen, knip dan de relatie uit en plak deze in de pagina of categorie-pagina die er wel door beïnvloed wordt.

 beïnvloed
Actieplan Open OverheidDuurzame Toegankelijkheid
ArchiefbesluitEDepot
Archiefregeling
Archiefvisie 2011
ArchiefwetDuurzame Toegankelijkheid
Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 2012
Baseline Informatiehuishouding Rijk 2009
Beheersregels
Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA)
Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (IVR)
Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 2012
Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014
Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007 (VIR)
Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie 2013 (VIRBI)
Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid: concordans Basis Selectiedocumenten, 2011
Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren
Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN)
Visie Open OverheidDuurzame Toegankelijkheid
Visiebrief Digitale Overheid 2017Duurzame Toegankelijkheid
Wet elektronische handtekeningenDuurzame Toegankelijkheid