Sandbox:beleidskaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.

Deze sandbox is bedoeld voor een check of beleidskaders wel op de juiste manier aan de juiste pagina(s) zijn verbonden.


Grafische weergave beleidskaders en beïnvloede elementen

Alle rechtstreeks door beleidskader beïnvloede elementen en thema's - klik op een element om er direct heen te gaan.

Actieplan Nederland Open in VerbindingStandaard (Basisprincipe)Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)Wet Elektronisch Bestuurlijk VerkeerWet algemene bepalingen burgerservicenummerLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitActieplan Open OverheidCategorie:Duurzame ToegankelijkheidArchiefwetVerordening inzage documentenVisie Open OverheidVisiebrief Digitale Overheid 2017Wet elektronische handtekeningenActieprogramma Elektronische OverheidProactiefBurgerServiceCodeICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)VertrouwelijkAlgemene Wet BestuursrechtUitvoeringswet AVGWet Bescherming PersoonsgegevensWet Openbaarheid van BestuurOntvankelijkBetere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheidVisie Betere Dienstverlening OverheidArchiefbesluitCategorie:EDepotBeleidskaderEigenschap:Is beinvloed doorNoodzakelijkWet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtWet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomenBetrouwbaarGebundeldTransparantVindbaarInformatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatieNota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatieToegankelijkDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

black: beinvloedt

Beleidskaders ongeacht koppeling via

Naam beleidskaderbeinvloed elemenent of thema
Actieplan Nederland Open in VerbindingStandaard (Basisprincipe)
Actieplan Open OverheidDuurzame Toegankelijkheid
Actieprogramma Elektronische OverheidProactief
Advies Van wie is deze hond?
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Vertrouwelijk
Algemene Wet BestuursrechtOntvankelijk
Vertrouwelijk
ArchiefbesluitEDepot
Archiefregeling
Archiefvisie 2011
ArchiefwetDuurzame Toegankelijkheid
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)
Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 2012
Baseline Informatiehuishouding Rijk 2009
Beheersregels
Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA)
Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (IVR)
Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 2012
Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014
Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007 (VIR)
Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie 2013 (VIRBI)
Betere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheidOntvankelijk
Noodzakelijk
BurgerServiceCodeBetrouwbaar
Gebundeld
Transparant
Ontvankelijk
Proactief
Vindbaar
Toegankelijk
Digiprogramma
Digitale Basisinfrastructuur
Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid
EIDAS verordening
Eindrapport Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid
Eindrapportage SGO9 Digitaal Rijk 2017
European Interoperability Framework (EIF)
Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid: concordans Basis Selectiedocumenten, 2011
Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren
I-NUP Programmaplan Stelsel van Basisregistraties
ICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.Proactief
Informatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatieVindbaar
Interactiestrategie
Kamerbrief over rapport expertgroep big data en privacy
Licht op de digitale schaduw: Verantwoord innoveren met big data
NL DIGIbeter
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)Gebundeld
Transparant
Standaard (Basisprincipe)
Nota Basisregistraties
Nota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatieVindbaar
Overheidsbrede Dienstverlening 2020
Bestand:Presentatie workshop 2 beleidskaders.pdf
Publicatie ‘Dienstverlening draait om mensen’
Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN)
SGO 3 De basisregistraties van de Nederlandse overheid Dienstbaar en transparant
Uitvoeringswet AVGVertrouwelijk
Verordening inzage documentenDuurzame Toegankelijkheid
Visie Betere Dienstverlening OverheidOntvankelijk
Toegankelijk
Visie Open OverheidDuurzame Toegankelijkheid
Visiebrief Digitale Overheid 2017Duurzame Toegankelijkheid
Wet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtNoodzakelijk
Wet Bescherming PersoonsgegevensVertrouwelijk
Wet Elektronisch Bestuurlijk VerkeerBetrouwbaar
Transparant
Standaard (Basisprincipe)
Toegankelijk
Wet Openbaarheid van BestuurTransparant
Vindbaar
Vertrouwelijk
Wet algemene bepalingen burgerservicenummerTransparant
Standaard (Basisprincipe)
Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomenNoodzakelijk
Wet elektronische handtekeningenDuurzame Toegankelijkheid
Lijst Open Standaarden - Aanbevolen
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitStandaard (Basisprincipe)