Semantische intermediairs

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Semantische Intermediairs hebben ervaring met het ontsluiten van gegevens via Linked Data en willen die ervaring inzetten om anderen te helpen.

Er zijn binnen diverse Domeinen reeds semantische intermediairs actief:

 DomeinBeschrijvingContactpersoonContactgegevens
BelastingdienstDomein BelastingenHeeft een eerste registratie, de BRI, via Linked Data ontsloten en werkt Linked Data voor datamining.Wouter Bronsgeestwl.bronsgeest@belastingdienst.nl
Gemeente AmsterdamDomein GeneriekHeeft een Stelselpedia opgezet om alle begrippen voor de gegevens van hun informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. te ontsluiten voor hergebruik.Stelseladviseurs gemeente AmsterdamStelselpedia@amsterdam.nl
JustidDomein Openbare orde en veiligheid
Domein Rechtspraak
Domein Immigratie integratie en inburgering
Beheert enkele gegevens- en berichtenboeken van de Vreemdelingenketen, Strafrechtketen en het Centraal Documenten Depot (CDD) en zoekt naar mogelijkheden om die beter te kunnen ontsluiten, zoals via Linked Data.Pim Keizerp.keizer@justid.nl
KadasterDomein GeneriekHeeft de BAG via Linked Data ontsloten en gaat voort met de andere GEO-registraties (BRO, BRT, BGT).Arjen Santemaarjen.santema@kadaster.nl
KennisnetDomein Onderwijs en wetenschapHeeft bij het onderwijsdomein een netwerk van betrokkenen opgebouwd om de eerste afspraken over semantiek te gaan delen, Kennisnet werkt daartoe samen met o.a. DUO.Henk Nijstad
Walter Grabner (KOI)
Marcia van Oploo (OBK)
h.nijstad@kennisnet.nl

w.grabner@kennisnet.nl m.vanoploo@kennisnet.nl

info@edustandaard.nl
LogiusDomein GeneriekEen Stelselcatalogus voor de begrippen van de 13 Basisregistraties. De gegevens zijn met Linked Data ontsloten, maar vanuit een kopie van het informatiemodel, dus niet rechtstreeks vanuit elk van de Basisregistraties.Kristian Mulkristian.mul@logius.nl
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)Domein Bouwen wonen en leefomgevingVoor het Omgevingsloket in de Laan van de Leefomgeving wordt een zogenaamde “ Laan Catalogus” gebruikt voor het delen van begrippen en gegevens.Ben Zwartveldben.zwartveld@ilent.nl
Nationaal ArchiefDomein GeneriekIn het platform NDE / werkgroep architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. is de wens geuit om ordenende kaders te scheppen voor de vorming van de verschillende gegevensbestanden voor archivering en erfgoed, opdat er geen wildgroei ontstaat.
Platform Linked Data Nederland (PLDN)Domein GeneriekPlatform Linked Data Nederland is een netwerk waar experts en belangstellenden kennis delen over linked data. Iedereen die meer wil weten over linked data, kan hier terecht. In het netwerk zitten mensen werkzaam in het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Er zijn nauwe banden met de wetenschap (met name het Netwerk Instituut van de Vrije Universiteit), en ook Europees is het platform goed verankerd met o.a. links naar W3C en OGC. Ook kan het platform gebruik maken van een experimenteeromgeving in het Big Data Value Center in Almere. Op deze server staan diverse databases en zogenaamde triple-stores, die voor iedereen beschikbaar zijn.Pieter van Everdingeninfo@pldn.nl
VNG RealisatieDomein Overheid bestuur en koninkrijkVia GEMMA is VNG Realisatie betrokken bij het beschikbaar stellen van verschillende modellen via Linked Open Data. Het Informatiemodel Zaaktypen staat online als Linked Open Data (ImZTC), en is downloadbaar in RDF formaat. Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) en het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) volgen binnenkort.Ellen Debatsellen.debats@vng.nl