Sjabloon:Bijeenkomsten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is het sjabloon 'Bijeenkomsten'. Gebruik dit sjabloon door de volgende code over te nemen op de pagina en vervolgens de eigenschappen achter de =tekens in te vullen:

{{Bijeenkomsten
|Gremium=
|Doel=
|Doelgroep=
|Datum=
|Tijd=
|Locatie=
|Contactpersoon=
|Aanmelden=
|Nieuws=
|PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=
|Hoofdpagina=
|Nieuwsberichtkop=
|Nieuwsbericht=
|Beschrijving=
}}
 • Bij gremium zet je de groep of het orgaan dat de bijeenkomst houdt, bijvoorbeeld een expertgroep of de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag.
 • Het doel van de bijeenkomst geeft potentiële deelnemers belangrijke informatie of ze mee willen doen en wat ze kunnen verwachten. Beschrijf het doel zo concreet en beknopt mogelijk, bijvoorbeeld Kennis delen over onderwerpX, Besluitvorming over VoorstelY, of Richting bepalen voor de doorontwikkeling van themaZ. Heeft de bijeenkomst twee doelen, bijvoorbeeld kennis opdoen voor de deelnemers en feedback krijgen voor de organisator, benoem ze dan beide.
 • Doelgroep maakt duidelijk aan potentiële deelnemers of ze welkom zijn. Hoe duidelijker de doelgroep, hoe minder mensen op komen dagen die niets aan de bijeenkomst hebben of geen zinnige bijdrage kunnen leveren.
 • De datum geef je weer volgens het format: jjjj-mm-dd. Als er op die dag meerdere bijeenkomsten in de agenda van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur staan blijft de volgorde behouden door ook de tijd hier in te zetten: jjjj-mm-dd uu:mm
 • De tijd is een veld voor vrije tekst, zodat je hier zowel begin als einde aan kunt geven en eventueel ook inloop/uitloop et cetera. Vul altijd de tijd in, ook als je het al bij de datum hebt staan
 • De locatie is een veld voor vrije tekst, je kunt hier ook een link opnemen naar de locatie of een routeplanner. NB: alleen de organisatie volstaat meestal niet, tenzij het een besloten bijeenkomst betreft en de leden er eerder hebben vergaderd.
 • De contactpersoon van de bijeenkomst is degene die meer informatie kan verschaffen. Dit is een veld voor vrije tekst.
 • Zet bij Aanmelden zo concreet mogelijke info, dus niet 'bij organisatie X' maar een link naar het aanmeldingsformulier of een maillink. Sjabloon voor maillink:
  {{Maillink|to=contactpersoon@ictu.nl|cc=nora@ictu.nl|linktekst=contactpersoon@ictu.nl|subject=aanmelden Bijeenkomstnaam}}

De volgende paar eigenschappen kun je leeg laten totdat er een nieuwsbericht volgt op de bijeenkomst, bijvoorbeeld dat het verslag is gepubliceerd. Vul in dat geval in:

 • Nieuws = ja
 • De publicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified) van het nieuwsbericht als jjj-mm-dd. Dit bepaalt de volgorde van het nieuws in het nieuwsoverzicht.
 • Zodra je het artikel wilt publiceren zet je Hoofdpagina= op ja. Zet je het op nee dan kun je het bericht wel goedkeuren en bekijken, maar staat het niet op de hoofdpagina.
 • De Nieuwsberichtkop, oftewel de kop (titel) die je mee wilt geven aan het nieuwsbericht
 • Nieuwsbericht, de daadwerkelijke tekst van het nieuwsbericht (eventueel inclusief links, bullets, afbeeldingen et cetera)

De laatste eigenschap vul je wel altijd in: De Beschrijving. Dit is de volle tekst van de bijeenkomst. Hier zet je bijvoorbeeld de agenda voor een bijeenkomst en na afloop het verslag.

Optioneel:
Waarbij gremium de pagina is van het gremium dat bijeenkomt/-kwam en (publicatie)datum in het formaat jjjj-mm-dd is. PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified) betreft de datum van publicatie van het eventuele verslag. Als de publicatie van het verslag ook op de nieuwspagina vermeld moet worden, vul dan bij nieuws 'ja' in. Vul bij 'nieuwsberichtkop' de kop van het bericht in, dit wordt vanaf dat moment ook de beschrijving van de pagina. Vul bij 'nieuwsbericht' het te publiceren bericht in.

NB: Vul ten slotte onder het sjabloon nog de categorieën van de bijeenkomst toe via:
[[Categorie:vul de categorie in]]
Dat zorgt er voor dat de bijeenkomst niet alleen op de hoofdpagina, maar ook op de relevante themapagina's getoond wordt.

Bijvoorbeeld een gebruikersraad waar onder andere IAM en Ketensturing behandeld zijn:

{{Bijeenkomsten
|Gremium=NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad
|Datum=2012-11-27
|Tijd=13.30-15.30
|Doel=Besluitvorming doorontwikkeling & governance
|Doelgroep=Leden van de Gebruikersraad 
|Locatie=ICTU, Den Haag
|Contactpersoon=Piet Secretaris 
|Aanmelden={{Maillink|to=piet.secretaris@ictu.nl|cc=nora@ictu.nl|linktekst=piet.secretaris@ictu.nl|subject=aanmelden Gebruikersraad 27-11}}
|PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2012-12-05
|Nieuws=ja
|Hoofdpagina=ja
|Nieuwsberichtkop=Verslag NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruikersraad 27 november 2012 gepubliceerd
|Nieuwsbericht=De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruikersraad van 27 november 2012 was bijzonder productief.
|Beschrijving=De volledige inhoud van de bijeenkomst
}}

[[Categorie:IAM]][[Categorie:Ketensturing]]


Bewerk deze pagina om de sjabloontekst te bekijken.