Sjabloon:Review IAM

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit sjabloon is bedoeld om pagina's die deel uitmaken van toekomstige en afgelopen reviews binnen het thema IAM te voorzien van een vaste opmaak. Je voegt het sjabloon niet los toe aan een pagina, maar doet de check binnen het Sjabloon:IAM of er een review gaande is. Hierbij zijn drie mogelijkheden voorzien:

  • Ja
Deze pagina is in review en moet dus de reviewtekst / markering et cetera tonen.
  • afgelopen
De pagina was in review maar deze review is afgelopen. De pagina moet de eerste tijd na de review een tekst of markering tonen die ageeft dat de review is afgelopen (en link naar resultaten / vervolgacties)
  • leeg of andere tekst
de pagina is niet in review en er moet dus niets getoond worden.

Als er in de toekomst differentiatie nodig is qua teksten tussen verschillende reviews kan een vierde optie worden toegevoegd in dit sjabloon, die ingevoerd wordt in het sjabloon IAM.

previews

Op dit moment doet het sjabloon het volgende bij invoer ja:

Deze pagina maakt deel uit van de
Openbare Review IAM

die loopt t/m XXX september 2018.


Venndiagram waarbij de drie overlappende Ovalen (Identiteitenbeheer, Bevoegdhedenbeheer en Toegang verlenen) elk een cyclus van stappen vormen. In de overlap tussen de drie cycli is een vierde cycli getekend (Intelligentie). Cyclus identiteitenbeheer: Aanpassen, Verwijderen, Bewijslast, Aanmaken, Gebruiken. Cyclus Bevoegdhedenbeheer: Ontdekken, Ontwikkelen, Toekennen, Goedkeuren, Verklaren, Intrekken. Cyclus Toegang verlenen: Verifiëren, Authenticeren, Autoriseren. Cyclus Intelligentie: Ontdekken, Loggen, Monitoren, Signaleren, Rapporteren, Analyseren, Ontwikkelen.IntelligentieBevoegdhedenbeheerIdentiteitenbeheerToegang verlenenIntelligentie
Over deze afbeelding

E-mail review-opmerkingen

Alle pagina's voor review:bij invoer afgelopenbij invoer nee (of een andere tekst of geen invoer)