Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Ades Baseline Profiles
Beschrijving Elektronische handtekeningen worden gebrui Elektronische handtekeningen worden gebruikt voor het ondertekenen van digitale berichten. Een elektronische handtekening is voor de ontvanger het bewijs dat een elektronisch bericht inderdaad afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud van het bericht onderschrijft. Voor het ondertekenen van berichten die een hoger niveau van betrouwbaarheid vereisen, kunnen geavanceerde elektronische handtekeningen of gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden gebruikt. De AdES Baseline Profiles zorgen ervoor dat een geavanceerde/gekwalificeerde elektronische handtekening voor de ondertekenaar en ontvanger uitwisselbaar is door eisen te stellen aan de minimale set aan informatie die wordt uitgewisseld. De AdES Baseline Profiles beschrijven de minimale set aan gegevens die uitgewisseld moeten worden om aan de eisen van een geavanceerde elektronische handtekening te voldoen. Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan vier eisen: # De handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden; # De handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren; # De handtekening komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; # De handtekening is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging van de gegevens, na ondertekening, kan worden opgespoord. , na ondertekening, kan worden opgespoord.
Documentatie Specificatiebestanden Forum Standaardisati Specificatiebestanden Forum Standaardisatie: * [https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Intakeadvies%20AdES%20Baseline%20Profiles.pdf Intakeadvies Ades Baseline Profiles] * [https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20AdES%20Baseline%20Profiles%20v1.0.pdf Expertadvies Ades Baseline Profiles] * [https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reacties%20uit%20openbare%20consultatie%20AdES%20Baseline%20Profiles.pdf Reacties uit openbare consultatie] les.pdf Reacties uit openbare consultatie]
Elementtype Standaard +
Externe verwijzing https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/ades-baseline-profiles  +
GraphViz icoon Bestand:Standaard icon.png +
Laag binnen vijflaagsmodel 0  +
Lijst status In behandeling  +
Organisatie ETSI  +
Toelichting De AdES-standaarden bevatten meerdere opti De AdES-standaarden bevatten meerdere opties die in een handtekening kunnen worden gebruikt. Hierdoor zijn binnen deze standaarden meerdere variaties in de opmaak van dergelijke geavanceerde/gekwalificeerde elektronische handtekeningen mogelijk. Als een ondertekenaar een variatie gebruikt die niet door de ontvanger wordt ondersteund, is de handtekening niet zonder meer leesbaar voor de ontvanger. Om zeker te stellen dat de ontvanger de handtekening van de ondertekenaar kan valideren is het noodzakelijk om een gemeenschappelijke set opties te selecteren. Een dergelijke selectie wordt een profiel genoemd. De AdES Baseline Profiles beschrijven dergelijke profielen voor het ondertekenen van XML-documenten (XAdES), PDF-documenten (PAdES), CMS-documenten (CAdES) en documentcontainers/ZIP (ASiC). Het gaat specifiek om de volgende standaarden: * XAdES Baseline Profile (ETSI TS 103171 v.2.1.1), * CAdES Baseline Profile (ETSI TS 103173 v.2.2.1), * PAdES Baseline Profile (ETSI TS 103172 v.2.2.2), * ASiContainer Baseline Profile (ETSI TS 103174 v.2.2.1) Baseline Profile (ETSI TS 103174 v.2.2.1)
Toepassingsgebied Nog niet vastgesteld: De AdES Baseline Pro Nog niet vastgesteld: De AdES Baseline Profiles zijn van toepassing op het moment dat er een geavanceerde en/of gekwalificeerd elektronische handtekeningen of zegel (inclusief tijdstempel) gezet dient te worden op een documenten in de vorm van een XML-, PDF-, CMS-, en ZIP-bestand. van een XML-, PDF-, CMS-, en ZIP-bestand.
Versieaanduiding Xades, Pades, Cades en Asic
Werkingsgebied Nog niet vastgesteld: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
Categorieën Elementen  + , Standaarden  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 4 december 2018 15:17:38  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)#117 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Doc-Direkt#132 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/NHR (Basisregistratie Handelsregister)#160 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt#213 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Standard Business Reporting (SBR)#262 + Beschrijft toepassing van
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen