Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Afnemer heeft inzage
Architectuurdomein Berichten en Gegevens  +
Architectuurlaag Informatiearchitectuur  +
Cluster Vraaggerichtheid naar een hoger plan +
Elementtype Afgeleid principe +
GraphViz icoon Bestand:Afgeleid principe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening +
ID AP26  +
Implicaties * Tijdens verlening van de dienst wordt de * Tijdens verlening van de dienst wordt de verwerking en verstrekking van informatie als zodanig vastgelegd. * Daarbij wordt vastgelegd welke medewerkers de informatie hebben bewerkt en aan welke organisaties deze informatie is verstrekt. * Deze informatie wordt ontsloten via de contactvoorzieningen die voor het doel van inzage zijn ingericht. * Bij het verzamelen van persoonsgegevens worden betrokkenen op de hoogte gesteld van het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. den waarvoor de gegevens worden verzameld.
Is gerelateerd aan Transparante dienstverlening +
Prioriteit revisit 2  +
Rationale Het inzagerecht geeft invulling aan het st Het inzagerecht geeft invulling aan het streven naar een betrouwbare en transparante overheid. Onrust over mogelijke schending van privacy en onrechtmatige of overmatige uitwisseling van vertrouwelijke informatie kan hiermee worden voorkomen. Daarom krijgen afnemers inzage: * in de informatie die men over hen bijhoudt * in wie toegang heeft tot deze informatie * wie deze informatie heeft bewerkt of geraadpleegd. Dit alles uiteraard behoudens wettelijke uitzonderingen. Het inzagerecht (en in het verlengde hiermee correctierecht en eventueel recht op verwijdering) wordt nu nog sterk beknot door praktische drempels. Ontsluiting via internet kan deze situatie sterk verbeteren. Online inzage biedt ook betere mogelijkheden om de afnemer proactief te informeren, zonder dat er een verzoek aan is vooraf gegaan. r dat er een verzoek aan is vooraf gegaan.
Realiseert Transparant +
RelatieToelichting [[Transparante dienstverlening|AP 25 Transparante dienstverlening]]: heeft betrekking op transparantie ten aanzien van de ''voortgang van de dienstverlening.''
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van
Toepassingsgebied Generiek
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Realiseert  + , Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Afgeleide principes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 september 2017 20:08:33  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Relatie PRIV C.02-AP26 + , Relatie PRIV U.03-AP26 + Eindpunt
Perspectief gebruiker + , Transparante dienstverlening + Is gerelateerd aan
Afnemer heeft inzage - Zaakgericht werken + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen