Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Afnemer heeft inzage - Zaakgericht werken
Elementtype Uitwerking +
GraphViz icoon Bestand:Uitwerking icon.png +
Heeft bron AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) + , Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid + , Wet open overheid (op komst) + , Regeling inzage- en correctierecht UWV 2018 + , Regeling verpleging en verzorging +
Implicaties * Afnemers krijgen inzage in wie zijn of h * Afnemers krijgen inzage in wie zijn of haar gegevens heeft geraadpleegd en gewijzigd. * Alle handelingen in het zaaksysteem worden hiervoor gelogd en zijn te raadplegen via een audittrail (functionele logging). * Bij iedere handeling wordt de organisatie en de rol van de raadpleger vermeld. * Het doel en de wettelijke grondslag waarvoor de gegevens zijn geraadpleegd worden ook vermeld. * Relevante automatische handelingen worden hierbij eveneens vastgelegd (databaselogging). * De audittrail is online opvraagbaar via mijnoverheid.nl. * Voor een uniforme weergave van de logging via mijnoverheid.nl door het zaaksysteem wordt gebruik gemaakt van loggings- en autorisatiestandaarden (pas-toe). De audittrail is volledig en onweerlegbaar. e audittrail is volledig en onweerlegbaar.
Onderdeel van Zaakgericht Werken +
Realiseert Afnemer heeft inzage +
Status actualiteit Vervangen  +
Toelichting In het zaakdossier wordt alle bij de zaak In het zaakdossier wordt alle bij de zaak behorende informatie vastgelegd. De dienstaanbieder kan deze informatie ontsluiten naar de dienstafnemer. Wat van hetgeen in het zaakdossier zit zichtbaar wordt voor de dienstafnemer wordt geregeld door autorisaties. Hoe meer wordt ontsloten naar bijvoorbeeld een burger, des te gelijkwaardiger de '''informatiepositie''' van die burger wordt. In algemene zin is een betere informatiepositie van de burger een door de overheid in te vullen randvoorwaarde bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers. rderen van de zelfredzaamheid van burgers.
Voorbeelden De burger die een aanvraag heeft gedaan, ziet welke persoonsgebonden informatie de overheid gebruikt om zijn aanvraag te beoordelen, en wie deze heeft ingezien.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Heeft bron  + , ID  +
Categorieën Elementen  + , Uitwerkingen van princpes  + , Eisen  + , Uitspraken  + , Implicaties  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 22 mei 2019 10:58:56  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen