Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Aquo-standaard
Beschrijving Aquo-standaard – de uniforme taal voor de Aquo-standaard – de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen de watersector. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie leveren tijd- en geldwinst op. De Aquo-standaard is een open standaard en staat op de lijst met ‘pas toe of leg uit‘-standaarden van de overheid en bestaat uit meerdere onderdelen. Alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden. vrij toegankelijk en gratis te downloaden.
Contactpersoon servicedesk@ihw.nl  +
Elementtype Standaard +
Externe verwijzing http://www.aquo.nl  +
GraphViz icoon Bestand:Standaard icon.png +
ID Aquo-standaard  +
Is gerelateerd aan Aquo-lex en Aquo Objecten Catalogus +
Is relevant binnen Domein Milieu ruimte en water + , Domein Landbouw natuur en voedsel + , Domein Bouwen wonen en leefomgeving +
Laag binnen vijflaagsmodel 1  + , 3  +
Lijst status Verplicht (pas toe of leg uit)  +
Organisatie Informatiehuis Water  +
Publicatiedatum 22 augustus 2013  +
Realiseert Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit +
Toepassingsgebied Gegevensverzameling, -vastlegging en -uitwisseling in de werkvelden afvalwaterketen, watersysteembeheer en waterveiligheid
Werkingsgebied Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Categorieën Elementen  + , Standaarden  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 4 december 2018 15:06:27  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aquo-lex en Aquo Objecten Catalogus + , Geo-standaarden + , SIKB 0101 + Is gerelateerd aan
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen