Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Archis
Beschrijving Archis is het geautomatiseerde Archeologis Archis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Archis is een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de prehistorie tot de Nieuwe tijd in Nederland zijn opgeslagen. In Archis is onder meer vastgelegd: * de ligging en de aard van een vindplaats (bijvoorbeeld nederzetting of grafveld) * de vondsten en grondsporen die zijn aangetroffen * de status van een terrein (wettelijke bescherming) * de gebieden waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden Archis koppelt al deze informatie aan digitale kaartlagen, zoals de topografische kaart, de bodemkaart en de grondgebruikkaart. In Archis kunnen ook de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) opgevraagd worden. In de Monumentenwet is vastgelegd, dat iedereen die een archeologische ontdekking doet, verplicht is dit te melden. tdekking doet, verplicht is dit te melden.
Bronhouder Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  +
Domein Domein Cultuur sport en vrije tijd  +
Elementtype Sectorregistratie +
GraphViz icoon Bestand:Sectorregistratie icon.png +
Inhoud Gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen
Is factsheet Nee  +
Opdrachtgever Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Openbaarheid (niet vastgesteld)  +
Titel Archis  +
Type register Ruimtelijke objecten  +
Wettelijke grondslag Monumentenwet
Categorieën Elementen  + , Sectorregistraties  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:02:05  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen