Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Afbeelding Thema Huisvesting - Overzicht van thema's en de positie van Huisvesting IT Infrastructuur.png
Alt-tekst Thema Huisvesting - Overzicht van thema's en de positie van Huisvesting IT Infrastructuur  +
Beschrijving Dit document bevat een referentiekader voo Dit document bevat een referentiekader voor Huisvesting Informatievoorziening. Het is gebaseerd op controls uit ISO 27001-bijlage A en BOI v. 0.5. Voor die aspecten, waar de ISO-27002 onvoldoende practische invulling geeft, zijn de volgende best practices geraadpleegd: de BIR 1.0 de Standard of Good Practice van ISF (* SoGP), de NIST, en Cobit. Onderstaande figuur geeft de relatie weer tussen het thema Huisvesting Informatievoorziening en de overige thema’s. formatievoorziening en de overige thema’s.
Elementtype Normenkader +
GraphViz icoon Bestand:Normenkader icon.png +
Heeft bron BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening +
ID Huisv  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Publicatiedatum 19 oktober 2017  +
Px 500  +
Redactionele wijzigingsdatum 19 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Titel BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
Toelichting * [[BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening/Inleiding]] * [[BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening/Objecten voor Huisvesting-IV]] * [[BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening/Verbindingsdocument]]
Versieaanduiding 0.95
Categorieën Elementen  + , Normenkaders  + , Beveiliging  + , ISOR  + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 7 augustus 2019 13:05:38  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen + , Aan het architectuurdocument gestelde eisen + , Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting-IV + , Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging + , Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is + , Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen + , Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk + , Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s + , Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd + , Alleen bevoegd onderhoudspersoneel behoort reparaties en onderhoudsbeurten aan apparatuur uit te voeren + , Apparatuur positionering + , Apparatuur verwijdering + , Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen + , Apparatuur wordt op aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften onderhouden + , Aweareness-activiteiten m.b.t. de binnen de Huisvesting-IV actieve medewerkers + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening + , Huisvesting Beleidsdomein + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Inleiding + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Objecten voor Huisvesting-IV + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Verbindingsdocument + Heeft bron
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen