Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
BRP (Basisregistratie Personen)
Beschrijving De Basisregistratie Personen (BRP) is een De Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'. De BRP wordt gebaseerd op twee bestaande administraties: *GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens): Gegevens over personen ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. De GBA heeft op dit moment al de status van een basisregistratie; *RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Gegevens over personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Zoals grensarbeiders, buitenlandse studenten en 'pensionado's'. De RNI is op 6 januari 2014 ingevoerd met de inwerkingtreding van de nieuwe wet basisregistratie personen. Daarnaast is er nog de PIVA Verstrekkingen. Deze bevat gegevens over personen ingeschreven op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De persoonslijsten in de PIVA-V en de persoonslijsten in de GBA komen grotendeels overeen, maar er zijn enkele verschillen. In het document ‘Verschillenmatrix persoonslijst GBA versus PIVA’ worden deze verschillen beschreven. Mogelijk zullen in de toekomst de BES-eilanden ook onderdeel uitmaken van de BRP. Daar is echter nog geen besluit over genomen. r is echter nog geen besluit over genomen.
Cluster Stelsel van Basisregistraties +
Contactgegevens [https://www.rvig.nl/contact Contactpagina op website van RvIG]
Elementtype Bouwsteen +
Externe verwijzing https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/inhoud-brp/  +
GraphViz icoon Bestand:Bouwsteen icon.png +
ID BRP  +
Laag binnen vijflaagsmodel 4  +
Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties  +
Subtype Basisregistratie
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Beschrijving levering  +
Categorieën warning.pngHier zijn alleen pagina's uit de naamruimte "Categorie" toegestaan. , Elementen  + , Bouwstenen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:11:56  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BRP (Basisregistratie Personen)-Digikoppeling + , Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BRP (Basisregistratie Personen)-IPv6 en IPv4 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BRP (Basisregistratie Personen)-NEN-ISO/IEC 27000 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BRP (Basisregistratie Personen)-StUF + Beschrijft eigenschap van voorziening
Burgerservicenummer (BSN) + , Suwinet-Inkijk + Gebruikt
AdHoc vraag/verstrekking op verzoek + , Ad Hoc Adresvraag / Adresverstrekking + , Conditionele verstrekking van gegevens + , Selectieverstrekking + , Spontane verstrekking van gegevens + , GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening) + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen