Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
BWB
Beschrijving Citeren, vinden en verbinden van wet- en r Citeren, vinden en verbinden van wet- en regelgeving gaat door toepassing van de BWB standaard sneller, eenvoudiger en geeft minder kans op fouten. Gebruik van de standaard biedt daardoor verbetering van interoperabiliteit. De open standaard BWB biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) wet- en regelgeving. De laatste versie (versie 1.3.1) maakt het mogelijk om in wet- en regelgeving te kunnen verwijzen naar: * taalversies en onderdelen van internationale verdragen, * wet- en regelgeving waarvan de indeling niet voldoet aan de gebruikelijke nummering van hoofdstukken en paragrafen, en * ruime begrippen zoals “enig artikel”. De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen. De standaard BWB (Basis Wetten Bestand) is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving". De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen. De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier. zen naar een European Case Law Identifier.
Elementtype Standaard +
Externe verwijzing http://standaarden.overheid.nl/bwb  +
GraphViz icoon Bestand:Standaard icon.png +
ID BWB  +
Is gerelateerd aan ECLI (European Case Law Identifier) + , JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) +
Laag binnen vijflaagsmodel 0  +
Lijst status Verplicht (pas toe of leg uit)  +
Organisatie Juriconnect  +
Realiseert Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit +
Toelichting De verplichting geldt voor internet- en webservices met juridische documenten en systemen die (veel) verwijzingen kennen naar wet- en regelgeving.
Toepassingsgebied Elektronische verwijzing naar (delen van) geconsolideerde wetten en regelingen met het doel om deze met anderen te delen
Versieaanduiding 1.3.1
Werkingsgebied Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Is gerelateerd aan  +
Categorieën Elementen  + , Standaarden  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 4 december 2018 15:16:52  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Ondernemersplein#189 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt#214 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Rijksoverheid.nl#234 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelselcatalogus#283 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/Ondernemersplein-BWB + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/Ondernemingsdossier-BWB + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/P-Direkt-BWB + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/Rijksoverheid.nl-BWB + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/Stelselcatalogus-BWB + , Monitor Open Standaardenbeleid 2016/Ondernemersplein-BWB + , Monitor Open Standaardenbeleid 2016/P-Direkt-BWB + , Monitor Open Standaardenbeleid 2016/Rijksoverheid.nl-BWB + , Monitor Open Standaardenbeleid 2016/Stelselcatalogus-BWB + Beschrijft toepassing van
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen