Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Beleid open standaarden
Elementtype Drijfveer +
GraphViz icoon Bestand:Drijfveer icon.png +
Heeft bron Actieplan Nederland Open in Verbinding +
ID DV01  +
Implicaties Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2009 het Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2009 het zogenaamd ‘comply-or-explain and commit’ principe (voorkeursbeleid) toepassen voor open standaarden. Ook moeten gemeenten vanaf die datum het Open Document Format (ODF) kunnen lezen, bewerken en opslaan. Andere belangrijke actielijnen zijn: * Binnen de overheid moet een basislijst open standaarden gepubliceerd worden * Realisatie van een interoperabiliteitsraamwerk * Ontwikkelen van een OSS implementatiestrategie ikkelen van een OSS implementatiestrategie
Motiveert Een overheid die niet meer kost dan nodig is +
Rationale Het kabinet wil een aantal doelen bereiken Het kabinet wil een aantal doelen bereiken, zoals een goede participatie van burgers, duurzaamheid van informatie en innovatie en een administratieve lastenverlichting. Interoperabiliteit tussen bedrijven en overheden, burgers en overheden en overheden onderling is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van deze doelen. De Tweede Kamer vindt met het oog op deze maatschappelijk doelen, het gebruik van open standaarden en open source software door de overheid en de (semi-) publieke sectoren een belangrijk instrument om deze interoperabiliteit te borgen. Daarom heeft de Tweede kamer gevraagd om de uitvoering van een actieplan voor de bevordering van dit het gebruik van open standaarden voor overheidstoepassingen. en standaarden voor overheidstoepassingen.
Stelling Door het kabinet is vastgesteld dat bij aa Door het kabinet is vastgesteld dat bij aanschaf en gebruik van ICT-producten en -diensten voor overheidstoepassingen het gebruik van open standaarden de norm is en open source software bij gelijke geschiktheid de voorkeur heeft boven gesloten source software. keur heeft boven gesloten source software.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Motiveert  + , Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Drijfveren  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 13 februari 2015 13:59:06  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen