Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Beschikbaarheid
Architectuurdomein Processen  +
Architectuurlaag Informatiearchitectuur  +
Categorie Principes voor beveiliging +
Cluster betrouwbaarheid +
Elementtype Afgeleid principe +
GraphViz icoon Bestand:Afgeleid principe icon.png +
Heeft bron RFC Beveiliging 2016 +
ID AP41  +
Implicaties De beschikbaarheid van gegevens en systeem De beschikbaarheid van gegevens en systeemfuncties wordt gegarandeerd door vermeervoudiging van systeemfuncties, door herstelbaarheid en beheersing van verwerkingen, door voorspelling van discontinuïteit en handhaving van functionaliteit. Specifiek: * Het niveau van beschikbaarheid is in overleg met de afnemers vastgesteld * ICT-voorzieningen voldoen aan het voor de diensten overeengekomen niveau van beschikbaarheid * De continuïteit van voorzieningen wordt bewaakt, bij bedreiging van de continuïteit wordt alarm geslagen en er is voorzien in een calamiteitenplan. * De toegankelijkheid van openbare informatie en informatie die die relevant is voor vertrouwelijke- en zaakgerelateerde diensten, is gewaarborgd. Wanneer informatie verplaatst is, of niet meer (online) beschikbaar, worden bezoekers doorverwezen naar de plaats waar deze wel te vinden is. * De afnemer merkt niets van wijzigingen in het beheer van de dienst. * Wanneer een nieuwe versie van een standaard geïmplementeerd wordt, blijft de aanbieder de oude versie ondersteunen zolang als dat volgens afspraak nodig is. * De dienstverlener en de afnemers maken afspraken over de periode waarin overgegaan wordt op een nieuwe versie van de standaard. rdt op een nieuwe versie van de standaard.
Rationale De continuïteitsafspraken zijn gemaakt op basis van de afbreukrisico's die afnemers lopen bij uitval. De processen van afnemers kunnen spaak lopen met financiële en maatschappelijke schade en het vertrouwen in betrouwbaarheid van de dienst kan afnemen.
Realiseert Betrouwbaar +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De beschikbaarheid van de dienst voldoet aan de met de afnemer gemaakte continuïteitsafspraken.
Toepassingsgebied Beveiliging
Voorbeelden Wanneer het beheer van informatie overgaat naar een andere partij, of als de informatie wordt ondergebracht op andere plaatsen, moet de beschikbaarheid van de informatie voor de afnemers altijd gewaarborgd blijven.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Afgeleide principes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 14 juni 2017 13:53:59  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Product + Elementtype-eigenschappen
Uitval van DigiD + Is een voorbeeld van
Herstellen van verwerkingen + , Vermeervoudiging van systeemfuncties + , Voorspellen en signaleren van onderbrekingen + Realiseert
Katern Beveiliging (SmartBook)#SmartBookchapterBeschikbaarheid + SmartBookPartDit is een speciale eigenschap in de wiki.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen