Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Betrouwbaar
Beschrijving De beschikbaarheid en de kwaliteit van die De beschikbaarheid en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt. ring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.
Elementtype Basisprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Basisprincipe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 katern Strategie +
ID BP09  +
Implicaties Overheidsorganisaties onderzoeken welke kw Overheidsorganisaties onderzoeken welke kwaliteit voor de afnemers voldoende is. Deze wordt als norm vastgesteld en bekendgemaakt. Vervolgens worden er processen ingericht om de norm te handhaven en wordt er gerapporteerd over de behaalde resultaten. Waar de kwaliteit kan variëren, wordt bij de informatie vermeld wat het actuele kwaliteitsniveau is (bijvoorbeeld wanneer de informatie voor het laatst is gecontroleerd). ormatie voor het laatst is gecontroleerd).
Is beinvloed door Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer + , BurgerServiceCode +
Onderbouwing Kwaliteitsaspecten van informatie zijn ond Kwaliteitsaspecten van informatie zijn onder meer vastgelegd in de wetgeving betreffende de basisregistraties en in de [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]]. Het principe vindt bovendien een basis in het artikel 'Verantwoordelijk beheer' van de [[BurgerServiceCode]]. lijk beheer' van de [[BurgerServiceCode]].
Paginanummer in bron 25 +
Rationale Willen diensten voor de afnemer bruikbaar Willen diensten voor de afnemer bruikbaar zijn, dan moeten ze betrouwbaar zijn. Vooral ketendiensten moeten daarop kunnen vertrouwen, omdat de mate van betrouwbaarheid mede de kwaliteit van hun eigen dienstverlening bepaalt. Als normen bij herhaling worden geschonden, raken afnemers geïrriteerd, gaan ze klagen en haken ze uiteindelijk af. aan ze klagen en haken ze uiteindelijk af.
Stelling Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt.
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden Voor het verlenen van een bouwvergunning i Voor het verlenen van een bouwvergunning is wettelijk vastgesteld dat de beslissing binnen zes of twaalf weken moet worden genomen, al naargelang de aard van de vergunning. Als aan bepaalde vereisten is voldaan, wordt de vergunning na die periode van rechtswege verleend. ng na die periode van rechtswege verleend.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Basisprincipes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 30 mei 2018 14:57:20  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Stem informatiemodellen en informatiecatalogi af met partners + , Afspraken vastgelegd + , Baseline kwaliteit diensten + , Beschikbaarheid + , Controleerbaarheid + , De dienstverlener voldoet aan de norm + , Doelbinding (AP) + , Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal + , Integriteit + , Onweerlegbaarheid (principe) + , Sturing kwaliteit op het hoogste niveau + , Verantwoording besturing kwaliteit + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen