Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Bouwsteen
Elementtype-eigenschappen ID + , Beschrijving + , Cluster + , Externe verwijzing + , Opdrachtgever + , Contactgegevens + , Subtype + , Laag binnen vijflaagsmodel + , Beschrijving levering + , Financiering + , Financiering toelichting +
Elementtype-icoon Bouwsteen.png +
ElementtypeID 55  +
Elementtypecategorie Categorie:Bouwstenen +
Elementtypedefinitie Een bouwsteen is een groepering van bedrij Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid. rmiteit en efficiëntie binnen de overheid.
Elementtypeopmaaksjabloon Bouwstenen  +
Kennismodel Kennismodel NORA +
Paginanaam Bouwsteen  +
Categorieën Elementtypen  + , Kennismodel NORA  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 10 mei 2017 16:51:43  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_beheerder + , Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Gebruikt + , Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Realiseert + , Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_relevant_binnen +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Bouwsteen Internationaal#heeft_toegestane_relaties_van_type_Gebruikt + , Bouwsteen Internationaal#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_gerelateerd_aan + , Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Gebruikt + , Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Realiseert + , Organisatie#heeft_toegestane_relaties_van_type_Gebruikt + , Product#heeft_toegestane_relaties_van_type_Realiseert + , StandaardGebruik#heeft_toegestane_relaties_van_type_Beschrijft_eigenschap_van_voorziening + , StandaardGebruik#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_onderdeel_van + , Standaard#heeft_toegestane_relaties_van_type_Realiseert + , Voorziening#heeft_toegestane_relaties_van_type_Gebruikt + , Voorziening#heeft_toegestane_relaties_van_type_Realiseert + Eindpunten
14+ netnummer + , Antwoord voor bedrijven + , BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) + , BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) + , BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) + , BRI (Basisregistratie Inkomen) + , BRK (Basisregistratie Kadaster) + , BRO (Basisregistratie Ondergrond) + , BRP (Basisregistratie Personen) + , BRT (Basisregistratie Topografie) + , BRV (Basisregistratie Voertuigen) + , Berichtenbox voor bedrijven + , Berichtenbox voor burgers + , Burgerservicenummer (BSN) + , DigiD + , DigiD Machtigen + , DigiInkoop + , Digikoppeling + , Digilevering + , Digimelding + Elementtype
Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Gebruikt + , Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_beheerder + , Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_relevant_binnen + , Bouwsteen#heeft_toegestane_relaties_van_type_Realiseert + Vertrekpunt
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen