Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Bron
Eigenschap ID +
Elementtype-eigenschappen ID + , Contactpersoon + , Publicatiedatum + , Organisatie + , Locatie + , Externe verwijzing + , Interne verwijzing + , Brontype + , Dossier + , Toelichting + , Laag binnen vijflaagsmodel + , Beschrijving + , Status actualiteit + , Status toelichting +
Elementtype-icoon Bron.png +
ElementtypeID 2  +
Elementtypebron NORA v3.0  +
Elementtypecategorie Categorie:Bronnen +
Elementtypedefinitie Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.
Elementtypeopmaaksjabloon Standaardelementopmaak  +
Kennismodel Kennismodel NORA +
Paginanaam Bron  +
Categorieën Elementtypen  + , Kennismodel NORA  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 22 juni 2017 16:35:00  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Bron#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_relevant_binnen + , Bron#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_gerelateerd_aan + , Bron#heeft_toegestane_relaties_van_type_Vervangen_in +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Beleidskaders + Categorie
Afgeleid principe#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Basisprincipe#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Beveiligingsprincipe#heeft_toegestane_relaties_van_type_Beginpunt + , Beveiligingsprincipe#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Bron#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_gerelateerd_aan + , Bron#heeft_toegestane_relaties_van_type_Vervangen_in + , Dochterarchitectuur#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_gerelateerd_aan + , Drijfveer#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , EU Programma#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Hoofdstuk normenkader#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Implementatierichtlijn#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Normenkader-aspect#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Normenkader#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Norm#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Privacyprincipe#heeft_toegestane_relaties_van_type_Beginpunt + , Privacyprincipe#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Product#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , Relatiebeschrijving#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , StandaardGebruik#heeft_toegestane_relaties_van_type_Heeft_bron + , StandaardGebruik#heeft_toegestane_relaties_van_type_Vervangen_in + Eindpunten
Aanwijzingen voor de regelgeving + , Actieplan Nederland Open in Verbinding + , Actieplan Open Overheid + , Actieprogramma Elektronische Overheid + , Advies Van wie is deze hond? + , Algemene Wet Bestuursrecht + , Archiefbesluit + , Archiefregeling + , Archiefvisie 2011 + , Archiefwet + , Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling + , BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) + , BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) + , BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) + , Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 2012 + , Baseline Informatiehuishouding Rijk 2009 + , Beheer NORA Strategisch Kader + , Beheersregels + , Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA) + , Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (IVR) + Elementtype
Bron#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_gerelateerd_aan + , Bron#heeft_toegestane_relaties_van_type_Is_relevant_binnen + , Bron#heeft_toegestane_relaties_van_type_Vervangen_in + Vertrekpunt
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen