Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
De Privacy Baseline
Beschrijving De Privacy Baseline is een product van het De Privacy Baseline is een product van het [[Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)]] en is daar een onderdeel van de documentenreeks 'Grip op Privacy.' Het doel van deze documenten is om praktische handvatten te bieden aan organisaties die privacy in beleid en uitvoering controleerbaar willen implementeren. Dit [[normenkader]] heeft dus betrekking op het onderwerp [[Privacy]] en bestaat uit [[privacyprincipes]], onderliggende [[normen]] en begeleidende teksten. Die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke [[media:Privacy Baseline.pdf|CIP-publicatie (PDF, 2,18 MB)]] ===Ontstaansgeschiedenis en relatie met ISOR=== Voor de Privacy Baseline zijn de privacyprincipes uit de wet [[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] gefilterd en vertaald naar normen die gehaald moeten worden om aan de wet te voldoen. Zo komt de Baseline aan het karakter van een normenkader van het type dat doorgaans gebruikt wordt voor Informatiebeveiliging. Omdat het normenkader tevens is gevormd naar de uitgangspunten van de [[SIVA-methode]] is ervoor gekozen de Privacy Baseline ook in de [[ISOR]] te plaatsen, in hetzelfde format als de normenkaders Informatiebeveiliging. Een verschil in ontstaansgeschiedenis is de indeling van de principes en onderliggende normen in [[Alle invalshoeken|Invalshoeken]], een belangrijk kernonderdeel van de SIVA-methode om lacunes in de objectenanalyse te ontdekken. Het onderwerp van de Privacy Baseline is echter niet Privacy, maar de Privacy''wet''. De pretentie is dan ook niet om deze op volledigheid en consistentie te toetsen, doch om de gebruiker een handzame en geannoteerde set van toetsbare criteria mee te geven die hem helpen zich aan de wet te houden. Toch hebben we zoveel mogelijk - achteraf - de invalshoek ingevuld in de Privacy Baseline om de eenvormigheid binnen de ISOR te vergroten en een indicatie te geven van het handelingsperspectief voor het betreffende onderdeel. erspectief voor het betreffende onderdeel.
Elementtype Normenkader +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In ontwikkeling  +
GraphViz icoon Bestand:Normenkader icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
ID PRIV  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Publicatiedatum 16 oktober 2017  +
Px 300  +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Titel De Privacy Baseline  +
Toelichting : → [[De Privacy Baseline/voorwoord 3.0|Vo : → [[De Privacy Baseline/voorwoord 3.0|Voorwoord versie 3.0]] : → [[De Privacy Baseline/Inleiding|Inleiding bij versie 3.1]] : → [[De Privacy Baseline/Beginselen van de Avg en de Baseline|Beginselen van de Avg en de Baseline]] : → [[De Privacy Baseline/Zelf persoonsgegevens verwerken of uitbesteden|Zelf persoonsgegevens verwerken of uitbesteden]] : → [[De Privacy Baseline/Verwerkersovereenkomst|Verwerkersovereenkomst]] : → [[De Privacy Baseline/Werken met persoonsgegevens|Werken met persoonsgegevens]] : → [[De Privacy Baseline/Verwerking van persoonsgegevens|Verwerking van persoonsgegevens]] : → [[De Privacy Baseline/Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker|Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker]] : → [[De Privacy Baseline/Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens|Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens]] : → [[De Privacy Baseline/De ACT doelen van privacybescherming|De ACT doelen van privacybescherming]] : → [[De Privacy Baseline/Risico's bij niet voldoen aan de Avg|Risico's bij niet voldoen aan de Avg]] : → [[De Privacy Baseline/Baseline format|Baseline format]] Baseline/Baseline format|Baseline format]]
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Privacy  + , Elementen  + , Normenkaders  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 30 oktober 2018 14:46:03  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aantonen aanpak risicomanagement + , Aantonen onderkende risico's en maatregelen + , Aantonen privacy by design + , Aantonen toepassen GEB toetsmodel + , Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten + , Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen + , Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen + , Adequaatheidsbesluit + , Afdoende garanties + , Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd + , Afwijking voor een specifieke situatie + , Benodigde middelen + , Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens + , Bewaartermijn, eisen aan evt. langere opslagperiode + , Bewaartermijn, in sectorspecifieke wetgeving vastgelegde bewaartermijn + , Bewaartermijn, maximale periode + , Bewaartermijn, vastgesteld en bekrachtigd + , Bewaren van persoonsgegevens + , Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. biometrische gegevens + , Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. genetische gegevens + Heeft bron
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen