Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
EAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst)
Beschrijving De Enterprise Architectuur Rijksdienst bie De Enterprise Architectuur Rijksdienst biedt een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren. en delen van de Rijksdienst te verbeteren.
Contactgegevens [mailto:postbusear@rijksoverheid.nl postbusear@rijksoverheid.nl]
Elementtype Dochterarchitectuur +
Externe verwijzing http://www.earonline.nl/  +
GraphViz icoon Bestand:Dochterarchitectuur icon.png +
ID EAR  +
Is gerelateerd aan MARIJ (ModelArchitectuur Rijksoverheid) +
Is relevant binnen Domein Belastingen + , Domein Bouwen wonen en leefomgeving + , Domein Cultuur sport en vrije tijd + , Domein Defensie + , Domein Economie en ondernemen + , Domein Familie jeugd en gezin + , Domein Financiën + , Domein Gezondheid en zorg + , Domein Immigratie integratie en inburgering + , Domein Internationale- en ontwikkelingssamenwerking + , Domein Landbouw natuur en voedsel + , Domein Milieu ruimte en water + , Domein Onderwijs en wetenschap + , Domein Openbare orde en veiligheid + , Domein Overheid bestuur en koninkrijk + , Domein Reizen wonen en werken in het buitenland + , Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen + , Domein Verkeer en vervoer + , Domein Werk en loopbaan +
Laag binnen vijflaagsmodel 0  +
Status actualiteit Actueel  +
Toelichting Om de samenwerking te verbeteren, richt de Om de samenwerking te verbeteren, richt de EAR zich enerzijds op de interoperabiliteit van haar dienstverlening. Dat wil zeggen, de mate waarin informatiediensten van de organisaties van de Rijksdienst uitwisselbaar zijn, zowel onderling als naar afnemers buiten de Rijksdienst. De Rijksdienst conformeert zich met betrekking hiermee aan de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Waar nodig worden beginselen uit NORA nader gespecificeerd ten behoeve van de Rijksdienst. Anderzijds willen we met de EAR de samenwerking verbeteren door de inrichting van organisatie en informatievoorziening van de Rijksdienst op gemeenschappelijk niveau zo uniform mogelijk te beschrijven. niveau zo uniform mogelijk te beschrijven.
Werkingsgebied Rijksoverheid  +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Is gerelateerd aan  +
Categorieën Bestuurlijke dochters  + , Elementen  + , Architecturen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 29 maart 2018 13:32:14  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
EAR begrippenlijst + Is gerelateerd aan
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen