Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
EML NL
Beschrijving Nederlands toepassingsprofiel op de Electi Nederlands toepassingsprofiel op de Election Markup Language. De EML_NL standaard versie 1.0 definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Het gaat daarbij om de uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens. van kandidaatgegevens en uitslaggegevens.
Elementtype Standaard +
Externe verwijzing https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/osv-en-eml/eml-standaard  +
GraphViz icoon Bestand:Standaard icon.png +
ID EML_NL  +
Organisatie Kiesraad  +
Realiseert Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit +
Toepassingsgebied De definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen welke onder de Nederlandse Kieswet vallen
Werkingsgebied Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Categorieën Elementen  + , Standaarden  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 4 december 2018 15:17:09  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen