Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Eigenschap:Beveiligingsaspect
Elementeigenschapmeerderewaarden onwaar  +
Elementeigenschaptoelichting Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort  +
Elementeigenschaptype String  +
Elementeigenschapweergave Listbox  +
Kennismodel Kennismodel NORA +
Categorieën Elementeigenschappen  + , Kennismodel NORA  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 17 januari 2018 15:09:07  +
Geldige waardeDit is een speciale eigenschap in de wiki. Beleid  + , Uitvoering  + , Control  +
Heeft typeDit is een speciale eigenschap in de wiki. String  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Geïdentificeerde objecten ingedeeld naar IFGS + , BIO Thema Applicatieontwikkeling - IFGS gekoppeld aan het V-model + , BIO Thema Applicatieontwikkeling - Identificatie applicatieontwikkeling objecten + , BIO Thema Applicatieontwikkeling - Inleiding + , BIO Thema Applicatieontwikkeling - SIG ISO25010 model voor technische maatregelen applicatiebeveiliging + , BIO Thema Communicatievoorzieningen - Definitie van objecten + , BIO Thema Communicatievoorzieningen - Inleiding + , BIO Thema Communicatievoorzieningen - Verbindingsdocument + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Inleiding + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Objecten voor Huisvesting-IV + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Verbindingsdocument + , BIO Thema Serverplatform - Definiëring en omschrijving van beveiligingsobjecten + , BIO Thema Serverplatform - Inleiding + , BIO Thema Serverplatform - Objecten serverplatform + , BIO Thema Serverplatform - Verbindingsdocument + , BIO Thema Toegangsbeveiliging - Aandachtspunten ten aanzien objecten + , BIO Thema Toegangsbeveiliging - Doelstelling en risico per object + , BIO Thema Toegangsbeveiliging - Een scenario voor Toegangsbeveiliging + , BIO Thema Toegangsbeveiliging - Inleiding + , BIO Thema Toegangsbeveiliging - Objecten gerelateerd aan SIVA basiselementen + Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen