Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Gebruik open standaarden
Architectuurdomein Berichten en Gegevens  +
Architectuurlaag Informatiearchitectuur  +
Cluster Standaard oplossingen +
Elementtype Afgeleid principe +
GraphViz icoon Bestand:Afgeleid principe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening +
ID AP08  +
Implicaties * Met afnemers zijn afspraken gemaakt over * Met afnemers zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken open standaarden. Hierbij wordt tijdig geanticipeerd op de ontwikkeling van de open standaarden * Volgens (open) standaarden zijn beschreven: ** de interactieprocessen ** het berichtenverkeer ** Applicatieportfolio * Organisaties werken volgens een open standaard voor procesmodellering die door alle samenwerkende partijen op uniforme wijze wordt toegepast. De gekozen open standaard is bepalend voor de keuze van modelleersystemen die deze standaard ondersteunen. Een overzicht van vastgestelde open standaarden waarvoor het 'pas toe - of leg uit' - regime geldt, is te vinden op [https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijst/verplicht Lijst open standaarden] en/lijst/verplicht Lijst open standaarden]
Prioriteit revisit 0  +
Rationale Het gebruik van open standaarden bevordert de interoperabiliteit, bijvoorbeeld in het berichtenverkeer. Open standaarden kunnen door alle partijen vrijelijk worden gebruikt. Er zijn geen door private partijen afgedwongen beperking aan het gebruik.
Realiseert Standaard (Basisprincipe) +
RelatieToelichting AP06: AP08 is hiervan een specifieke invulling.
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De dienst maakt gebruik van open standaarden
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden Deze zijn: * In het onderwijs wordt in de Deze zijn: * In het onderwijs wordt in de Educatieve Content Keten - het maken, aanbieden, zoeken, arrangeren en gebruiken van leermateriaal - gebruik gemaakt van een scala aan open standaarden: ** Content Packaging (IMS-CP) voor het maken van digitaal leermateriaal ** NL-LOM (IEEE LOM) voor de metadatering van het materiaal ** OAI-PMH en SRU/SRW voor het verzamelen en doorzoekbaar maken van leermateriaal. De keuzes voor deze standaarden en enkele Nederlandse toepassingsprofielen, zijn in een open proces met vertegenwoordigers van alle betrokkenen tot stand gekomen. * Geo-domein: Raamwerk geo-standaarden, Nationaal Geo-register en NEN3610. aarden, Nationaal Geo-register en NEN3610.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Realiseert  + , Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Afgeleide principes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 1 augustus 2019 10:48:25  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Gebruik standaard oplossingen + Is gerelateerd aan
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen