Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Gebruik standaard oplossingen
Architectuurdomein Berichten en Gegevens  +
Architectuurlaag Informatiearchitectuur  +
Cluster Standaard oplossingen +
Elementtype Afgeleid principe +
GraphViz icoon Bestand:Afgeleid principe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening +
ID AP06  +
Implicaties * De voor de dienst relevante standaardopl * De voor de dienst relevante standaardoplossingen zijn geïnventariseerd voor gebieden zoals: ** identificatie ** authenticatie ** autorisatie ** onweerlegbaarheid ** encryptie ** semantiek ** toegankelijkheid ** presentatie en vormgeving *Oplossingen zijn op geschiktheid beoordeeld. Bij geschiktheid zijn ze opgenomen in de opzet van de dienst ijn ze opgenomen in de opzet van de dienst
Is gerelateerd aan Gebruik de landelijke bouwstenen + , Gebruik open standaarden +
Prioriteit revisit 0  +
Rationale Dit principe is er op gericht dat afnemers Dit principe is er op gericht dat afnemers de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk zullen ervaren als één organisatie. Dit vraagt om standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen. Organisaties hoeven minder zelf te ontwikkelen en het rendement van oplossingen neemt toe. n het rendement van oplossingen neemt toe.
Realiseert Standaard (Basisprincipe) +
RelatieToelichting AP 7 (Gebruik de landelijke bouwstenen) en 8 (Gebruik open standaarden) zijn specifieke invullingen van dit principe: zij schrijven het gebruik van respectievelijk de landelijke bouwstenen uit de basisinfrastructuur e-overheid en open standaarden voor.
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden Standaardoplossingen kunnen overheidsbreed Standaardoplossingen kunnen overheidsbreed zijn, of sectorspecifiek. Uiteraard moet steeds worden beoordeeld of de kwaliteit van de oplossing voldoet. Is vertrouwelijkheid van informatie gewaarborgd? Voldoet de oplossing aan vereisten zoals webrichtlijnen? Treedt er geen concurrentievervalsing op? * Sectorale voorzieningen: ** het [[LSP (Landelijk Schakelpunt)|Landelijke Schakelpunt (LSP)]] in de zorg ** de Gemeenschappelijke e-Voorziening SUWI (GeVS) voor de SUWIketen ** het Leerlingdossier in het onderwijs * Geo-informatie: overheidsorganisaties maken voor kennisgeving van voorgenomen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening gebruik van de Staatscourant en het bijbehorende Informatie Publicatie Model. Ruimtelijkeplannen.nl wordt gebruikt om abonnees te attenderen op alle nieuwe (ontwerp-) bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen die online geplaatst zijn. Marktpartijen kunnen deze informatie ook gebruiken, bijvoorbeeld voor een eigen attenderingsservice (nieuweplannen.nl). * Particuliere voorzieningen: deze kunnen in een aantal gevallen worden beschouwd als de facto standaard: het bekendste voorbeeld is wel Google voor het zoeken op internet. Een minder bekend voorbeeld is Populator. Dit is een particuliere dienst die geanonimiseerde populatiegevens (overheidsinformatie) aggregeert (en dus hergebruikt). De Populator wordt door het ministerie van VROM (en ketenpartners) gebruikt in een webapplicatie voor calamiteiten. kt in een webapplicatie voor calamiteiten.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Is gerelateerd aan  + , Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Afgeleide principes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 10:22:04  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen