Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Gegevensmanagement
Beschrijving ==Wat is Gegevensmanagement?== Gegevensman ==Wat is Gegevensmanagement?== Gegevensmanagement is een brede term en afhankelijk van je perspectief kun je het op verschillende manieren definiëren. Binnen de context van NORA zijn we tot de volgende werkdefinitie gekomen: Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Oftewel: alles wat er nodig is om medewerkers en systemen te voeden met de juiste gegevens om hun werk te doen. Dat werk is in de meeste gevallen het leveren van diensten of producten aan burgers en bedrijven. Omdat ze er zelf om gevraagd hebben (subsidies, vergunningen et cetera) of in het belang van anderen (belastingheffing, inspecties et cetera). Gegevensmanagement staat dus in dienst van je primaire proces, binnen je eigen organisatie, maar zeker ook in ketens, domeinen en samenwerkingsverbanden. : → [[Gegevensmanagement (begrip)]] : → [[Begrippenkader gegevensmanagement]] : → [[Begrippenkader gegevensmanagement]]
Contactgegevens [mailto:info@stolkinformatiemanagement.nl?subject=contact%20met%20betrekking%20tot%20Gegevensmanagement&cc=nora@ictu.nl info@stolkinformatiemanagement.nl] <small>.</small>
Contactpersoon Wim Stolk  +
Direct aan de slag Direct naar inhoud thema:
Elementtype Thema +
Expertgroep Expertgroep Gegevensmanagement]
Expertgroep tekst Dit thema wordt beheerd door experts uit overheid en marktpartijen:
GraphViz icoon Bestand:Thema icon.png +
Heeft beheerder VNG Realisatie +
Meer informatie Nuttige links en netwerken  +
Plaatje gegevensmanagement.png  +
Px 250  +
Relevantie Doordat we steeds meer werken met gegevens Doordat we steeds meer werken met gegevens die buiten onze eigen organisatie of organisatieonderdeel zijn verzameld, is gegevensmanagement steeds belangrijker geworden. Weet je als organisatie wat je aan data in huis hebt, wie het beheert, welke kwaliteit het heeft, waar het wel en niet voor hergebruikt mag worden? En zo nee, hoe kunnen de (potentiële) gebruikers van die data daar dan achter komen? Bij NORA is dit thema aangekaart vanuit de gemeenten ([[GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur)|GEMMA]]), waar al een paar jaar een expertgroep kennis deelde over gegevensmanagement. De dynamiek van de eigen bedrijfsprocessen groeide bij hen snel, zowel door de extra taken van de decentralisaties als door de nieuwe mogelijkheden die techniek en digitalisering boden om gegevens(-bronnen) in te zetten in de processen. Een goed georganiseerd gegevensmanagement bleek een voorwaarde om al die veranderingen goed te faciliteren. De NORA [[Expertgroep Gegevensmanagement]] bestaat naast de gemeenten uit experts van een twaalftal andere publieke organisaties, die ondanks hun eigen unieke aanpak snel overeenstemming vonden in de kern: gegevensmanagement als middel, geen doel. Gegevens beschrijven bij de bron en verantwoord beschikbaar stellen binnen de wettelijke kaders. En inzicht geven in de kwaliteit van gegevens, zodat de afnemer kan bepalen of deze afdoende is voor haar taak. : → [[Het doel van gegevensmanagement]] : → [[Gegevensmanagement/leeswijzer|Leeswijzer thema]] nsmanagement/leeswijzer|Leeswijzer thema]]
Samen leren en zoeken Wil je bijdragen (zelf input inbrengen, me Wil je bijdragen (zelf input inbrengen, meelezen, etc.) leveren? Dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via [mailto:nora@ictu.nl?subject=Ik%20wil%20meedoen%20met%20de%20werkgroep%20Gegevenswoordenboeken&cc=h.nijstad@kennisnet.nl nora@ictu.nl]. Ook kun je de discussieversies op de wiki pagina's bewerken of een opmerking op de overlegpagina plaatsen. en opmerking op de overlegpagina plaatsen.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Alt-tekst  + , Links direct aan de slag  + , Links samen leren en zoeken  + , Links meer informatie  +
Categorieën Gegevensmanagement  + , Elementen  + , Thema's  + , Landingspagina's thema  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:19:36  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
MIM (Metamodel voor informatiemodellen) + Is relevant binnen
Beheer van gegevenswoordenboeken + , Beschikbare instrumenten en activiteiten gegevensmanagement + , Besturing en governance gegevensmanagement + , Externe links naar kennisbronnen en netwerken gegevensmanagement + , Gegevensleveringsovereenkomst + , Gegevensmanagement/leeswijzer + , Gegevenswoordenboeken binnen gegevensmanagement + , Governance van gegevenswoordenboeken + , Het belang van goed ingerichte gegevenswoordenboeken + , Het doel van gegevensmanagement + , Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie? + , Kwaliteits-criteria en handreiking kwaliteit gegevensmanagement + , MIM conceptueel framework + , MIM toegepast op Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen + , MIM toegepast op Thesaurus Zorg en Welzijn + , MIM toegepast op de Informatiezuil van de Immigratie- en naturalisatiedienst + , MIM toegepast op het Canoniek Datamodel van de Strafrechtsketen + , MIM toegepast op het Kernmodel Onderwijsinformatie en het Register Instellingen en Opleidingen + , Metadatering en management van metadata + , Modelelementen voor conceptuele informatiemodellen + Onderdeel van
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen