Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Aan het architectuurdocument gestelde eisen
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator documentatie
Elementtype Norm +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening +
ID Huisv_U.12.03  +
Invalshoek Structuur  +
Publicatiedatum 19 oktober 2017  +
Realiseert Huisvesting-IV architectuur +
Redactionele wijzigingsdatum 19 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling Het document: * heeft een eigenaar; * is v Het document: * heeft een eigenaar; * is voorzien van een datum en versienummer; * bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aange-past); * is actueel, juist en volledig; * is door het juiste (organisatorische) niveau vastge-steld/geaccordeerd. orische) niveau vastge-steld/geaccordeerd.
Titel Aan het architectuurdocument gestelde eisen  +
Versieaanduiding 0.95
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 juni 2018 12:36:40  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen