Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Aantonen aanpak risicomanagement
Beveiligingsaspect Beleid  +
Conformiteitsindicator aantonen
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
ID PRIV_B.03.03.03  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Realiseert Risicomanagement, Privacy by Design en de GEB +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De risicomanagement aanpak wordt aantoonbaar toegepast, bijvoorbeeld door in de vorm van een plan van aanpak aantoonbaar opvolging te geven aan de aanbevelingen/verbetervoorstellen uit de GEB's.
Titel Aantonen aanpak risicomanagement  +
Toelichting T.b.v. het aantonen van het passend zijn v T.b.v. het aantonen van het passend zijn van de maatregelen kan gebruik gemaakt worden<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 24 lid 3.</sup> van een goedgekeurde gedragscode. Het beschikken over passende maatregelen kan worden aangetoond met behulp van certificering van de verwerking<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 42.</sup>. herming (AVG)|AVG]] art. 42.</sup>.
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 18 januari 2018 17:58:14  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen