Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Aantonen onderkende risico's en maatregelen
Beveiligingsaspect Beleid  +
Conformiteitsindicator aantonen
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
ID PRIV_B.03.03.01  +
Is subnorm onwaar  +
Practice CIP  +
Publicatiedatum 16 oktober 2017  +
Realiseert Risicomanagement, Privacy by Design en de GEB +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling Van alle verwerkingen waarop een GEB is uitgevoerd is een GEB rapportage beschikbaar, waardoor bekend welke risico's bestaan en welke maatregelen genomen (moeten) worden.
Titel Aantonen onderkende risico's en maatregelen  +
Toelichting De risicomanagement rapportage is niet all De risicomanagement rapportage is niet alleen sturend op uitvoeringsniveau, maar ook op organisatieniveau. Wanneer de rapportage een overzicht bevat, waar privacyrisico's het grootst zijn (risico = kans x impact), dan is dit ondersteunend aan het prioriteren van de verwerkingen waarvan de bescherming en de privacy op niveau moeten worden gebracht. Overigens is 'risico = kans x impact' wel een theoretische definitie; in praktijk zal het vaak gaan om 'de kans dat een incident zich voordoet of op de kans van optreden van een activiteit waarop het risico berust in relatie met de potentiële impact die dit incident heeft'. potentiële impact die dit incident heeft'.
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 9 januari 2018 12:04:51  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen