Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator actueel en samenhangend beeld
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Register van verwerkingsactiviteiten  +
ID PRIV_U.02.02.04  +
Is subnorm onwaar  +
Practice CIP  +
Publicatiedatum 16 oktober 2017  +
Realiseert Register van verwerkingsactiviteiten +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling Bij wijzigingen in bestaande en nieuwe verwerkingen worden de resultaten vanuit de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) meegenomen als onderdeel van de opname van de verwerking in het register.
Titel Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen  +
Toelichting De beschrijving van onderlinge afhankelijk De beschrijving van onderlinge afhankelijkheden geeft inzicht in de context van een verwerking en geeft bij veranderingen aan een verwerkingsproces inzicht in de gevolgen voor andere verwerkingen en omgekeerd. Als gevolg van veranderingen in de context, het dreigingsbeeld, veranderingen op organisatorisch vlak, veranderingen in de stand der techniek of veranderingen van de verwerkingen, kunnen wijzigingen in de verwerking zelf of de waarborgen voor de veilige verwerking. Het register dient te worden bijgehouden met de relevante informatie om inzicht te verschaffen in de compliance status en de beoordeling van de mate waarin de waarborgen passend zijn voor de verwerking. aarborgen passend zijn voor de verwerking.
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 9 januari 2018 12:04:56  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen