Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator actueel en samenhangend beeld
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
ID PRIV_U.02.02.03  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Realiseert Register van verwerkingsactiviteiten +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De onderlinge samenhang (gegevensstromen) De onderlinge samenhang (gegevensstromen) en afhankelijkheden tussen: # de bedrijfsprocessen; # organisaties en organisatieonderdelen; # de verwerkingen; # de locaties waar persoonsgegevens opgeslagen; # de gegevensuitwisselingen (binnen en buiten de eigen organisatie); # de systemen zijn benoemd en beschreven. # de systemen zijn benoemd en beschreven.
Titel Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen  +
Toelichting Er kan behoefte zijn aan informatie over d Er kan behoefte zijn aan informatie over de logica die ten grondslag ligt aan de geautoma-tiseerde verwerking van de persoonsgegevens als bijvoorbeeld bijzondere computer-programmatuur een wijze van verwerking mogelijk maakt die de betrokkene op het eerste gezicht niet geheel duidelijk is. Dit hoeft niet zo ver te gaan dat het Auteursrecht en/of Intellectuele Eigendomsrecht dat de software beschermt of het bedrijfsgeheim geschonden wordt. mt of het bedrijfsgeheim geschonden wordt.
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 15 januari 2018 11:44:06  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen