Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Afdoende garanties
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator afdoende garanties
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
ID PRIV_U.07.02.03  +
Is subnorm onwaar  +
Practice CIP  +
Publicatiedatum 16 oktober 2017  +
Realiseert Doorgifte persoonsgegevens +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De overeenkomst of de rechtshandeling is in schriftelijke vorm, waaronder elektronische vorm, opgesteld.
Titel Afdoende garanties  +
Toelichting Het aansluiten bij een goedgekeurde gedrag Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties worden geboden. Deze vereisten in de overeenkomst gelden ook voor door de verwerker ingehuurde verwerkers. r door de verwerker ingehuurde verwerkers.
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 9 januari 2018 12:05:00  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen