Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator afdoende garanties
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
ID PRIV_U.07.02.01  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Realiseert Doorgifte persoonsgegevens +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De verwerking door een verwerker is in een De verwerking door een verwerker is in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd, met<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 28 lid 2.</sup> daarin: * het onderwerp en de duur van de verwerking; * de aard en het doel van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt, inclusief: - welke persoonsgegevens worden verstrekt aan de verwerker; - hoe dataminimalisatie is toegepast; * het soort persoonsgegevens, inclusief - de classificatie van de persoonsgegevens; * de categorieën van betrokkenen, en: * de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. rkingsverantwoordelijke worden omschreven.
Titel Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd  +
Toelichting Het aansluiten bij een goedgekeurde gedrag Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties worden geboden. Deze vereisten in de overeenkomst gelden ook voor door de verwerker ingehuurde verwerkers. r door de verwerker ingehuurde verwerkers.
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 18 januari 2018 17:58:16  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen