Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Apparatuur positionering
Beschrijving In de Huisvesting-IV bevindt zich verschillende apparatuur. Deze apparaten dienen zo te zijn gepositioneerd en beschermd dat dat verlies, diefstal, onderbreking van bedrijfsmiddelen voorkomen wordt.
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Criterium Apparatuur wordt zodanig ''gepositioneerd'' en ''beschermd'' dat risico's van bedreigingen en gevaren van buitenaf, alsook de kans op onbevoegde toegang worden verkleind.
Doelstelling Apparatuur wordt zodanig geïnstalleerd (= geplaatst en beschermd) dat risi-co's van bedreigingen en gevaren van buitenaf, alsook de kans op onbe-voegde toegang worden verkleind.
Elementtype Beveiligingsprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Beveiligingsprincipe icon.png +
Grondslag * NEN-ISO/IEC 27002: 11.2.1
Heeft bron BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening +
ID Huisv_U.06  +
Invalshoek Functie  +
Publicatiedatum 19 oktober 2017  +
Redactionele wijzigingsdatum 19 oktober 2017  +
Risico Het voorkomen van verlies, schade, diefstal of compromitteren van bedrijfsmiddelen en onderbreking van de bedrijfsactiviteiten.
Status actualiteit Actueel  +
Titel Apparatuur positionering  +
Versieaanduiding 0.95
Categorieën Elementen  + , Beveiligingsprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 juni 2018 12:36:51  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. ISOR:Apparatuur positionering#NEN-ISO/IEC_27002 +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen + , Onbevoegden hebben geen toegang tot apparatuur, informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten + Realiseert
ISOR:Apparatuur positionering#NEN-ISO/IEC_27002 + Subobject van
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen