Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Applicatie functionaliteiten
Beschrijving Applicatie functionaliteiten zijn interne Applicatie functionaliteiten zijn interne functies binnen een applicatie die ondersteuning bieden aan (een) bedrijfsproces(sen). De functies kunnen worden onderverdeeld in invoer-, verwerking- en uitvoerfuncties. Binnen de functies worden controles en rekenregels ingebouwd om de gewenste acties te kunnen uitvoeren en gewenste resultaten te kunnen leveren. Het totaal aan functionaliteiten moet aan bepaalde eisen voldoen, zo moeten functionaliteiten: * voldoen aan de behoefte van de gebruikers; * de gebruikerstaken afdekken; * resultaten leveren die nauwkeurig zijn; * geschikt zijn om bepaalde taken te kunnen ondersteunen. om bepaalde taken te kunnen ondersteunen.
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator invoerfuncties, verwerkingsfuncties, uitvoerfuncties
Criterium Informatiesystemen behoren zo te worden on Informatiesystemen behoren zo te worden ontworpen, dat de ''invoer-'', ''verwerking-'' en ''outputfuncties'' van gegevens (op het juiste moment) in het proces worden gevalideerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid om het businessproces optimaal te kunnen ondersteunen. essproces optimaal te kunnen ondersteunen.
Elementtype Beveiligingsprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Beveiligingsprincipe icon.png +
Grondslag * NEN-ISO/IEC 27002 * BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid): 12.2.1, 12.2.2, 12.2.4
Heeft bron BIO thema Applicatieontwikkeling +
ID AppO_U.07  +
Invalshoek Functie  +
Publicatiedatum 1 februari 2019  +
Redactionele wijzigingsdatum 1 februari 2019  +
Status actualiteit Actueel  +
Titel Applicatie functionaliteiten  +
Versieaanduiding 1.0
Categorieën Elementen  + , Beveiligingsprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , BIO Thema Applicatieontwikkeling  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 16 mei 2019 10:50:28  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. ISOR:Applicatie functionaliteiten#NEN-ISO/IEC_27002 + , ISOR:Applicatie functionaliteiten#BIO_(Baseline_Informatiebeveiliging_Overheid) +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Bereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd + , Controle op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van input en op de verwerking en output van gegevens + , Gegevens worden conform vastgestelde beveiligingsklasse gevalideerd + , Geprogrammeerde controles worden ondersteund + , Het uitvoeren van onopzettelijke mutaties wordt tegengegaan + , Opgeleverde en over te dragen gegevens worden gevalideerd + , Voorkomen wordt dat gegevens buiten de applicatie om (kunnen) worden benaderd + , Voorzieningen voor het achteraf vaststellen van een betrouwbare verwerking zijn beschikbaar + , Voorzieningen voor het genereren van fouten- en uitzonderingsrapportage zijn beschikbaar + Realiseert
ISOR:Applicatie functionaliteiten#BIO_(Baseline_Informatiebeveiliging_Overheid) + , ISOR:Applicatie functionaliteiten#NEN-ISO/IEC_27002 + Subobject van
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen