Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten)
Beschrijving De projectmanager heeft een (beheers)organisatiestructuur ingericht waarbij de verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen met toereikende bevoegdheden zijn uitgedrukt en op het juiste niveau zijn gepositioneerd.
Beveiligingsaspect Control  +
Conformiteitsindicator structuur van de beheersprocessen,functionarissen,taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Criterium De project verantwoordelijke behoort voor De project verantwoordelijke behoort voor de softwareontwikkelprojecten een beheersorganisatie te hebben ingericht waarin de ''structuur van de beheersprocessen'', de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden'' van de betrokken ''functionarissen'' zijn vastgesteld. kken ''functionarissen'' zijn vastgesteld.
Doelstelling De reden waarom de norm gehanteerd wordt.
Elementtype Beveiligingsprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Beveiligingsprincipe icon.png +
Heeft bron BIO thema Applicatieontwikkeling +
ID AppO_C.08  +
Invalshoek Structuur  +
Is subnorm onwaar  +
Publicatiedatum 1 februari 2019  +
Px 300  +
Redactionele wijzigingsdatum 1 februari 2019  +
Status actualiteit Actueel  +
Titel Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten)  +
Versieaanduiding 1.0
Categorieën Elementen  + , Beveiligingsprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , BIO Thema Applicatieontwikkeling  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 4 juni 2019 17:15:32  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
De belangrijkste functionarissen en hun onderlinge relaties zijn inzichtelijk + , De samenhang van de beheersprocessen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd + , De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de evaluatie- en beheerwerkzaamheden zijn beschreven + , De verantwoordelijkheden zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen