Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. biometrische gegevens
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator geautomatiseerde besluitvorming
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Doelbinding gegevensverwerking  +
ID PRIV_U.01.04.06  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Realiseert Doelbinding gegevensverwerking +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling Er vindt geen verwerking van persoonsgegev Er vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats van biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, tenzij: * voldaan is aan /04.09, of: * de verwerking geschiedt met het oog op de identificatie van de betrokkene en slechts voor zover dit voor dit doel noodzakelijk en proportioneel is voor behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde<sup class="noot">Uitvoeringswet AVG art. 26.</sup><sup class="noot"> De lidstaten kunnen bijkomende voorwaarden, waaronder beperkingen, met betrekking tot de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid handhaven of invoeren.</sup>. ndheid handhaven of invoeren.</sup>.
Titel Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. biometrische gegevens  +
Toelichting Biometrische gegevens zijn persoonsgegeven Biometrische gegevens zijn persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 4 lid 14.</sup>. Foto's worden niet systematisch beschouwd als verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, aangezien foto's alleen onder de definitie van biometrische gegevens vallen wanneer zij worden verwerkt met behulp van bepaalde technische middelen die de unieke identificatie of authenticatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] overweging 51.</sup>. g (AVG)|AVG]] overweging 51.</sup>.
Versieaanduiding 3.1
Voetnoten onwaar  +
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 18 januari 2018 18:05:42  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen