Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. religieuze of levensbeschouwende overtuigingen
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator geautomatiseerde besluitvorming
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Doelbinding gegevensverwerking  +
ID PRIV_U.01.04.03  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Realiseert Doelbinding gegevensverwerking +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling Er vindt geen verwerking van persoonsgegev Er vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijkt, tenzij: * aan /04.09 is voldaan, of: * de verwerking geschiedt door instellingen, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de geestelijke verzorging van de betrokkene, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt<sup class="noot">Uitvoeringswet AVG art. 29.</sup>. Hierbij worden ook geen persoons-gegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene. rekt zonder toestemming van de betrokkene.
Titel Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. religieuze of levensbeschouwende overtuigingen  +
Toelichting Bovendien vindt de verwerking van persoons Bovendien vindt de verwerking van persoonsgegevens door overheidsinstanties ter verwezenlijking van in het constitutionele recht of in het volkenrecht vastgelegde doelstellingen van officieel erkende religieuze verenigingen plaats op grond van een algemeen belang<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] overweging 55.</sup>. g (AVG)|AVG]] overweging 55.</sup>.
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 18 januari 2018 17:58:26  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen