Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen
Beschrijving Om de toegang tot bedrijfsmiddelen, zoals Om de toegang tot bedrijfsmiddelen, zoals toegangbeveiligingssysteem en overige fysieke bedrijfsmiddelen, betrouwbaar in te richten is het van belang het eigenaarschap van bedrijfsmiddelen goed te beleggen, zodat de verantwoordelijke functionaris vanuit aan haar toegekende verantwoordelijkheid het toegangbeveiligingssysteem, conform de hieraan gestelde eisen, kan inrichten. de hieraan gestelde eisen, kan inrichten.
Beveiligingsaspect Beleid  +
Conformiteitsindicator eigenaarschap, verantwoordelijkheden logisch middelen, verantwoordelijkheden fysieke middelen
Criterium Het ''eigenaarschap'' en de ''verantwoordelijkheden'' van bedrijfsmiddelen (logische- en fysieke bedrijfsmiddelen) moeten zijn vastgelegd.
Doelstelling Bewerkstelligen dat er een verantwoordelijke is voor het toegangbeveiligingssysteem voor een betrouwbare inrichting dan wel ervoor te zorgen dat noodzakelijke acties worden ondernomen.
Elementtype Beveiligingsprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Beveiligingsprincipe icon.png +
Grondslag * BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst): 8.1.2 * NEN-ISO/IEC 27002: 8.1.2 * SoGP (Standard of Good Practice)
Heeft bron BIO Thema Toegangsbeveiliging +
Heeft ouder ISOR:Toegangbeveiliging Beleidsdomein  +
ID LTV_B.02  +
Invalshoek Intentie  +
Publicatiedatum 29 januari 2018  +
Redactionele wijzigingsdatum 29 januari 2018  +
Risico Noodzakelijke beveiligingsacties blijven achterwege.
Status actualiteit Actueel  +
Titel Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen  +
Categorieën Elementen  + , Beveiligingsprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , BIO Thema Toegangsbeveiliging  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 10 mei 2019 16:37:00  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. ISOR:Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen#BIR_(Baseline_Informatiebeveiliging_Rijksdienst) + , ISOR:Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen#NEN-ISO/IEC_27002 + , ISOR:Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen#SoGP_(Standard_of_Good_Practice) +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
De eigenaar heeft de beschikking over noodzakelijke kennis, middelen en mensen en autoriteit + , Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen is toegekend aan specifieke functionarissen + , Verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de fysieke componenten + , Verantwoordelijkheidvoor de beveiliging van de logische componenten + Realiseert
ISOR:Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen#BIR_(Baseline_Informatiebeveiliging_Rijksdienst) + , ISOR:Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen#NEN-ISO/IEC_27002 + , ISOR:Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen#SoGP_(Standard_of_Good_Practice) + Subobject van
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen