Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Geïnformeerd, schriftelijk of op andere wijze
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator geïnformeerd
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Kwaliteitsmanagement  +
ID PRIV_U.03.03.07  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Publicatiedatum 16 oktober 2017  +
Realiseert Kwaliteitsmanagement +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De verwerkingsverantwoordelijke reageert s De verwerkingsverantwoordelijke reageert schriftelijk of met andere middelen; indien passend met elektronische middelen. Als de betrokkene daarom verzoekt, kan de informatie, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is, mondeling worden meegedeeld<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 12 lid 5.</sup>. g (AVG)|AVG]] art. 12 lid 5.</sup>.
Titel Geïnformeerd, schriftelijk of op andere wijze  +
Versieaanduiding 3.1
Voetnoten onwaar  +
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 19 januari 2018 13:30:34  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen