Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Geautomatiseerde besluitvorming, m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator geautomatiseerde besluitvorming
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Doelbinding gegevensverwerking  +
ID PRIV_U.01.07.02  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Realiseert Doelbinding gegevensverwerking +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling In de bij punten a) en c) in /07.01 bedoel In de bij punten a) en c) in /07.01 bedoelde gevallen heeft de verwerkingsverant-woordelijke passende maatregelen getroffen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten. n het recht om het besluit aan te vechten.
Titel Geautomatiseerde besluitvorming, m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene  +
Toelichting Het begrip 'besluit' in de zin van de Avg Het begrip 'besluit' in de zin van de Avg dient hierbij ruimer te worden gelezen dan het besluitbegrip uit de Awb; ook private partijen vallen onder de reikwijdte van deze bepaling wanneer ze gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. De negatieve kenmerken van een bepaalde groep mogen niet tegengeworpen worden aan een individu. Het individu hoeft deze kenmerken namelijk helemaal niet te hebben. Kinderen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich allicht minder bewust zijn van de betrokken risico's, gevolgen en waarborgen en van hun rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Die specifieke bescherming moet met name gelden voor het gebruik van persoonsgegevens van kinderen voor marketingdoeleinden of voor het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen en het verzamelen van persoonsgegevens over kinderen bij het gebruik van rechtstreeks aan kinderen verstrekte diensten. In de context van preventieve of adviesdiensten die rechtstreeks aan een kind worden aangeboden is de toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt niet vereist<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] overweging 38.</sup>. g (AVG)|AVG]] overweging 38.</sup>.
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 18 januari 2018 17:58:36  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen