Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Het verwijderen van apparatuur vindt plaats volgens vastgestelde procedurestappen
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator verwijderd
Elementtype Norm +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening +
ID Huisv_U.08.02  +
Invalshoek Functie  +
Publicatiedatum 19 oktober 2017  +
Realiseert Apparatuur verwijdering +
Redactionele wijzigingsdatum 19 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling Het verwijderen van apparatuur vindt plaat Het verwijderen van apparatuur vindt plaats volgens vastgestelde procedurestappen: inleveren, verwijderen, vernietigen en afvoeren: * '''''Inleveren''''' - Bij beëindiging van het gebruik of bij een defect worden apparaten en informatiedragers bij de beheersorganisatie ingeleverd; * '''''Verwijderen''''' - De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde ver-wijdering van data zodat er geen data op het apparaat aanwezig of toe-gankelijk is; * '''''Vernietigen''''' - Als verwijdering niet mogelijk is wordt de data vernietigd; * '''''Afvoer''''' - De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde afvoer. Het afvoeren of vernietigen wordt per bedrijfseenheid geregistreerd. n wordt per bedrijfseenheid geregistreerd.
Titel Het verwijderen van apparatuur vindt plaats volgens vastgestelde procedurestappen  +
Versieaanduiding 0.95
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 juni 2018 12:37:54  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen