Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Huisvestingsbeleid
Beschrijving Evenals informatiebeveiligingsbeleid geld Evenals informatiebeveiligingsbeleid geld ook voor ander beleidstypen dat ze twee aspecten kennen: proces en inhoud. Deze twee aspecten zijn beschreven bij het generieke object ‘Informatiebeveiligingsbeleid’. We zullen hier volstaan met een korte samenvatting. Een Huisvesting-IV beleidsdocument beschrijft een specifiek beleid, dat het overkoepelende informatiebeveiligingsbeleid ondersteunt. Omdat het Huisvestingsbeleid mede bepaald wordt op basis van externe factoren zoals wet- en regelgeving, is periodieke review nodig om vast te stellen of het Huisvestingsbeleid nog voldoet. Het volstaat dus niet om alleen bij ontwikkelingen binnen de organisatie zelf te kijken of het beleid kan of moet worden aangepast. Door dit proces cyclisch in te richten wordt bereikt dat Huisvestingsbeleid, ontwikkelingen en uitvoering steeds op elkaar afgestemd zijn. itvoering steeds op elkaar afgestemd zijn.
Beveiligingsaspect Beleid  +
Criterium Ten behoeve van ''Huisvestingsbeleid'' moet een reeks ''beleidsregels'' te worden gedefinieerd, goedgekeurd door de directie, gepubliceerd en gecommuniceerd aan medewerkers en relevante externe partijen.
Doelstelling Bewerkstelligen dat de Huisvesting-IV de diensten kunnen leveren waarmee de organisatie haar doelstellingen kan realiseren.
Elementtype Beveiligingsprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Beveiligingsprincipe icon.png +
Grondslag * NEN-ISO/IEC 27002: 5.1.1
Heeft bron BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening +
ID Huisv_B.01  +
Invalshoek Intentie  +
Publicatiedatum 19 oktober 2017  +
Redactionele wijzigingsdatum 19 oktober 2017  +
Risico Schade als gevolg van onvoldoende sturings Schade als gevolg van onvoldoende sturingsmogelijkheden voor een effectieve en betrouwbare inrichting van de Huisvesting-IV en het daarmee geleverde niveau van dienstverlening. Aansprakelijkheid voor beveiligingsincidenten, doordat huisvesting (verwijtbaar) niet voldoet aan de actuele en gangbare beveiligingspraktijk. actuele en gangbare beveiligingspraktijk.
Status actualiteit Actueel  +
Titel Huisvestingsbeleid  +
Versieaanduiding 0.95
Categorieën Elementen  + , Beveiligingsprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 juni 2018 12:38:01  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. ISOR:Huisvestingsbeleid#NEN-ISO/IEC_27002 +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen + , Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting-IV + , Beleidsregels behandelen uit bedrijfsstrategie, wet- en regelgeving en bedreigingen voorkomende eisen + Realiseert
ISOR:Huisvestingsbeleid#NEN-ISO/IEC_27002 + Subobject van
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen