Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Informatie aan betrokkene
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator informatie
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens  +
ID PRIV_U.05.02.02  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Realiseert Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling Wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene Wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld, ontvangt de betrokkene de volgende informatie<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 13.</sup>: # de identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke; # in voorkomend geval de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming; # de verwerkingsdoeleinden en ook de rechtsgrond van de gegevensverwerking; # de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde indien de verwerking op deze rechtsgrond (art. 6.1f) is gebaseerd; # in voorkomend geval de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens; # in voorkomend geval dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie of een adequaatheidsbesluit van de commissie bestaat, welke de passende waarborgen zijn en hoe deze kunnen worden ingezien; # de periode dat de gegevens worden opgeslagen of de criteria ter bepaling van die termijn; # dat de betrokkene recht heeft op inzage, rectificatie of wissing of beperking van de hem betreffende verwerking en het recht bezwaar tegen de verwerking te maken en dat de betrokkene het recht heeft op gegevensoverdraagbaarheid; # dat de betrokkene zijn toestemming te allen tijde kan intrekken (voor zover de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond toestemming); # dat de betrokkene een klacht mag indienen bij de AP; # of de verstrekking een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten; # of de betrokkene verplicht is de gegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als deze de gegevens niet verstrekt; # of geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering bestaat en in die gevallen nuttige informatie over de onderliggende logica alsmede het belang en de verwachte gevolgen voor de betrokkene; # informatie over het andere doel, wanneer een verwerking gaat plaatsvinden voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. arvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
Titel Informatie aan betrokkene  +
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 18 januari 2018 17:58:41  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen