Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens
Beschrijving Wie persoonsgegevens verstrekt aan een org Wie persoonsgegevens verstrekt aan een organisatie heeft het recht te weten waarvoor, op welke wijze en door wie deze gegevens worden gebruikt. De organisatie heeft hiertoe een informatieplicht. Deze informatieplicht geldt ook wanneer persoonsgegevens van anderen worden ontvangen. oonsgegevens van anderen worden ontvangen.
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator tijdig, informatie, toestemming, uitzondering
Criterium De verwerkingsverantwoordelijke stelt bij De verwerkingsverantwoordelijke stelt bij elke verzameling van persoonsgegevens ''tijdig'' en op een vastgelegde en vastgestelde wijze ''informatie'' aan de betrokkene beschikbaar, zodat de betrokkene, tenzij een ''uitzondering'' geldt, ''toestemming'' kan geven voor de verwerking<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 14.</sup>. herming (AVG)|AVG]] art. 14.</sup>.
Doelstelling Het doel van 'Informatieverstrekking aan b Het doel van 'Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens' is om transparantie aan betrokkene te garanderen over de gegevensverzameling en de verwerking<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 12 en overweging 60.</sup>, zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] overweging 60.</sup>. g (AVG)|AVG]] overweging 60.</sup>.
Elementtype Privacyprincipe +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Privacyprincipe icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
ID PRIV_U.05  +
Invalshoek Gedrag  +
Is uitwerking van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  + , Uitvoeringswet AVG  +
Is uitwerking van (specificatie) Avg Art. 13; 14; 15 en Uitvoeringswet Avg § 4.2.1
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Publicatiedatum 16 oktober 2017  +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Risico De organisatie is niet transparant, waardoor de organisatie niet kan verantwoorden dat de gegevensverwerking voldoet aan de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking, met mogelijk hoge kosten tot gevolg.
Status actualiteit Actueel  +
Titel Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens  +
Valt in normenkader de Privacy Baseline  +
Versieaanduiding 3.1
Voetnoten onwaar  +
Categorieën Elementen  + , Privacyprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 3 september 2018 10:38:24  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Relatie PRIV U.05-AP05 + , Relatie PRIV U.05-AP20 + Beginpunt
Informatie aan betrokkene + , Informatie aan betrokkene bij ontvangst gegevens bij een ander dan de betrokkene + , Informatie, verzoek om toestemming + , Tijdig, toestemming van de betrokkene vooraf + , Tijdig, verstrekken van informatie + , Toestemming, toestemming of machtiging door ouderlijk verantwoordelijke + , Toestemming, vrijelijk gegeven + , Uitzondering + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen