Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Meldplicht Datalekken
Beschrijving Het bieden van inzicht in een datalek en d Het bieden van inzicht in een datalek en de mogelijke gevolgen ervan, kan mogelijk (negatieve) consequenties voor de betrokkenen beperken. Een datalek is een "inbreuk in verband met persoonsgegevens": een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens <sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 4. De Engelse tekst spreekt hier van "personal data breach". De meldplicht datalekken wordt behandeld in Avg art. 33 en 34. Zie ook Avg overweging 85.</sup>. 4. Zie ook Avg overweging 85.</sup>.
Beveiligingsaspect Control  +
Conformiteitsindicator meldt een datalek, gestelde termijn, documenteert de inbreuk, uitzondering
Criterium De verwerkingsverantwoordelijke ''meldt een datalek'' binnen de daaraan ''gestelde termijn'' aan de ''AP'', ''documenteert de inbreuk'', en informeert de betrokkene, tenzij hiervoor een ''uitzondering'' geldt.
Doelstelling Het doel van 'Meldplicht datalekken' is negatieve consequenties van een datalek te beperken en waar mogelijk te voorkomen.
Elementtype Privacyprincipe +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Privacyprincipe icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
ID PRIV_C.03  +
Invalshoek Functie  +
Is uitwerking van (specificatie) Avg Art. 33; 34 en Uitvoeringswet Avg
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Publicatiedatum 16 oktober 2017  +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Risico Negatieve consequenties die persoonlijke levenssfeer van de betrokkene treffen.
Status actualiteit Actueel  +
Titel Meldplicht Datalekken  +
Versieaanduiding 3.1
Voetnoten onwaar  +
Categorieën Elementen  + , Privacyprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 3 september 2018 10:41:47  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Relatie PRIV C.03-AP30 + Beginpunt
Documenteert de inbreuk, eisen aan de registratie + , Documenteert de inbreuk, m.b.t. kennisgeving + , Documenteert de inbreuk, mogelijkheid tot controle + , Documenteert de inbreuk, noodzakelijke gegevens + , Meldt een datalek, aan AP + , Meldt een datalek, eisen aan de melding aan AP + , Meldt een datalek, eisen aan de melding aan betrokkene + , Meldt een datalek, in duidelijke en eenvoudige taal + , Meldt een datalek, melding aan betrokkene + , Termijn aan betrokkene + , Termijn melden aan AP + , Termijn melden aan verwerkingsverantwoordelijke + , Termijn, motivering bij vertraagd melden + , Uitzondering op melden van datalek aan AP + , Uitzondering op melden van datalek aan betrokkene + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen