Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Monitoren van servers en serverplatforms
Beschrijving Onder monitoren wordt verstaan: reviewen, Onder monitoren wordt verstaan: reviewen, analyseren en rapporteren. Het monitoren van gebruikers- en beheerderactiviteiten heeft tot doel ongeautoriseerde toegangspogingen tot servers en serverplatforms tijdig te signaleren en op basis van de ernst van de signalering acties te ondernemen. De monitoringsfunctie moet voorbehouden zijn aan een daartoe verantwoordelijke functionaris. Monitoring vindt mede plaats op basis van geregistreerde gegevens (logging). De geregistreerde gegevens dienen te worden geanalyseerd en te worden gerapporteerd (alerting). Alerting kan ook geautomatiseerd plaats vinden op basis van vastgestelde overschrijding van drempelwaarden. estelde overschrijding van drempelwaarden.
Beveiligingsaspect Control  +
Conformiteitsindicator reviewt/analyseert, rapporteren
Criterium De organisatie ''reviewt/analyseert'' regelmatig de logbestanden om onjuist gebruik en verdachte activiteiten aan servers en besturingssystemen vast te stellen en bevindingen aan het management te ''rapporteren''.
Elementtype Beveiligingsprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Beveiligingsprincipe icon.png +
Grondslag * NIST SP800-53 AU (Audit and Accountability Control Family): AU 6
Heeft bron BIO Thema Serverplatform +
ID SERV_C.05  +
Invalshoek Gedrag  +
Publicatiedatum 1 februari 2019  +
Redactionele wijzigingsdatum 1 februari 2019  +
Status actualiteit Actueel  +
Titel Monitoren van servers en serverplatforms  +
Versieaanduiding 1.0
Categorieën Elementen  + , Beveiligingsprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , BIO Thema Serverplatform  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 10 mei 2019 20:49:26  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. ISOR:Monitoren van servers en serverplatforms#NIST_SP800-53_AU_(Audit_and_Accountability_Control_Family) +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Analyse en evaluatie van beheer-, log- en penetratietest rapportages op structurele risico’s + , De eindrapportage bevat verbeteringsvoorstellen op basis van analyses + , De verzamelde loginformatie wordt in samenhang geanalyseerd + , Eisen aan de inhoud en verspreiding van de loganalyse + , Eisen aan de periodieke beoordeling van de logbestanden + , Eisen aan de periodieke rapportage over de analyse van de logbestanden + Realiseert
ISOR:Monitoren van servers en serverplatforms#NIST_SP800-53_AU_(Audit_and_Accountability_Control_Family) + Subobject van
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen