Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Register van verwerkingsverantwoordelijke, inhoud van het register
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator register
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Register van verwerkingsactiviteiten  +
ID PRIV_U.02.01.02  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Publicatiedatum 16 oktober 2017  +
Realiseert Register van verwerkingsactiviteiten +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling Het register van de verwerkingsverantwoord Het register van de verwerkingsverantwoordelijke met de verwerkingsactiviteiten bevat alle volgende gegevens<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 30 lid 1.</sup>: # de naam en de contactgegevens van: ## de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en: ## in voorkomend geval: ### van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke, en: ### van de Functionaris voor de Gegevensbescherming; # de verwerkingsdoeleinden; # een beschrijving van de categorieën van betrokkenen; # een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens; # de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; # bij doorgiften aan een derde land of een internationale organisatie: ## de doorgifte van verstrekte persoonsgegevens ## de vermelding van dat derde land of die internationale organisatie ## de documenten inzake de passende waarborgen; # de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist (indien mogelijk); # een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (indien mogelijk). beveiligingsmaatregelen (indien mogelijk).
Titel Register van verwerkingsverantwoordelijke, inhoud van het register  +
Versieaanduiding 3.1
Voetnoten onwaar  +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Toelichting  +
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 18 januari 2018 17:33:16  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen